2019-11-01 21:02Pressmeddelanden

Nu rivs byggnader längs Västra vägen

Straxt ovanför Selångersån, snett mitt emot cirkulationsplatsen Kronlottsvägen/Västra vägen rivs nu fem gamla byggnader varav två villor, ett garage samt mindre förråd.

- Byggnaderna står utan hyresgäst och är i så pass dåligt skick att det i förlängningen skulle kunna innebära en säkerhetsrisk att vistas där, säger Malin Lingell, projektledare.

När byggnaderna är rivna kommer det att finnas möjligheter att utveckla platsen för andra ändamål men än så länge finns det inga beslut om vad.

Arbetsinsatserna påbörjas den 4 november och det beräknas vara klart i december.

Kontakt
Malin Lingell
malin.lingell@sundsvall.se
Tfn: 070-674 52 70


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.