2022-03-29 06:00Pressmeddelanden

Nu går arbetet med Hållplats Stenstan in i ett mycket intensivt skede

Flygbilden visar området som kommer att påverkas av arbetsinsatserna för Hållplats Stenstan.Flygbilden visar området som kommer att påverkas av arbetsinsatserna för Hållplats Stenstan.

Arbetsinsatserna för Hållplats Stenstan kommer att påverka de flesta som rör sig i centrala Sundsvall framöver och hållplatslägena på Navet kommer att flyttas vid olika tillfällen. Arbetet kör igång fjärde april och pågår till sommaren/hösten 2023.

Olika etapper

Arbetsinsatserna delas upp i olika etapper och varje etapp kommer i princip att avslutas innan nästa påbörjas.

  • Den första etappen innebär att en del av västra Sjögatan stängs från fjärde april till och med mitten av maj 2022. Det byggs nya busshållplatslägen på Sjögatan och det läggs ny asfalt.
  • Del två kommer också att starta fjärde april och innebär att västra Esplanaden mellan Norrmalmsbron och Storgatan stängs fram till mitten av augusti 2022. Det blir markvärme i gatan och längs trottoaren ända fram till fastigheten.
  • I etapp tre kommer delar av östra Esplanaden mellan Norrmalmsbron och Storgatan och en del av Sjögatan att stängas mellan augusti och oktober 2022. Även här ska det läggas markvärme fram till fastigheten.
  • När stadstrafiken flyttar till Hållplats Stenstan i gamla parken Oasen årsskiftet 22/23 genomförs den sista etappen vid gamla Navet. Det arbetet beräknas pågå mellan april och juli 2023. I det skedet rivs Navetpaviljongen och väderskydden. Esplanaden förlängs ned mot Selångersån och Norrmalmsbron får bredare gång- och cykelväg. Det kommer att anläggas gång- och cykelvägar och en esplanad ska också anläggas längs Sjögatan.
  • I parken Oasen pågår arbetsinsatser under hela byggperioden. Bland annat kommer ett stort orange tak att lyftas på plats. Det kommer även att planteras träd i området.

Under första etappen, fram till mitten av augusti kommer MC-parkeringen vid Esplanaden att påverkas. Eftersom västra Esplanaden är stängd måste busstrafiken gå dubbelriktad på östra Esplanaden och det påverkar parkeringsytan. Men det kommer att finnas parkeringsmöjligheter för mopeder och motorcyklar på västra Esplanaden, utanför Stadshuset och vid Hamnparken. De snedställda och längsgående parkeringsplatserna på Sjögatan fram till Bankgatan kommer också att stängas. Dels för att vägen kommer att flytta något norrut, dels för att en esplanad kommer att anläggas i området. Det har historiskt funnits en esplanad längs Sjögatan och nu kommer den åter.

- Det kommer att bli ganska stökigt under ett tag framöver, men det blir desto bättre när allt är klart. Vi hoppas att sundsvallsborna kommer att ha överseende med byggprojektet, säger Daniel Jonsson, projektledare, stadsbyggnadskontoret.

Kontakt:

Daniel Jonsson, projektledare, stadsbyggnadskontoret

Tfn: 070-299 76 79

E-post: daniel.jonsson@sundsvall.se


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.