2019-01-21 13:08Pressmeddelanden

Mer än halv miljon kronor till SDFF i nytt sponsringsavtal

Det kommunala moderbolaget Stadsbacken AB har tecknat ett nytt sponsringsavtal med Sundsvalls Damfotbollsförening (SDFF) för 2019. Sponsringsavtalet är värt 550 000 kronor, en ökning med 50 000 kronor jämfört med föregående år.

- SDFF har under den gångna säsongen förbättrat sitt sportsliga resultat och fortsätter att bedriva ett mycket viktigt, uppskattat och framgångsrikt integrations-och mångfaldsarbete, säger Pernilla Berg (s) ordförande i Stadsbacken.

- Jämställdhetsperspektivet har stor betydelse för nivån på sponsringsbeloppet och klubbens ordnade ekonomi ger bra förutsättningar för möjligheterna att lyckas även på lång sikt, säger Anders Johansson, VD för Stadsbacken

För ytterligare information nås Pernilla Berg på 070-343 14 18 eller Anders Johansson på 070-103 04 08

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 19 bolag. Koncernen redovisade intäkter med 1,9 miljarder kr, en balansomslutning på 7,6 miljarder kr och antal anställda uppgick till 562 för 2017.


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.