2022-03-02 06:15Pressmeddelanden

Kraftsamlingen fortsätter och förstärks

Sundsvall, Härnösand och Timrå kommuner är överens om att tillsammans växla upp arbetet med att locka energiintensiv industri till Sundsvallsregionen.

Närheten till tre stora befolkningscentra gör Torsboda industripark med omkringliggande funktioner och industriområden till Sveriges kvarvarande bästa plats för etableringen av nya gröna framtidsindustrier med många nya arbetstillfällen.

Sundsvallsregionen fortsätter kampen för tusentals nya jobb. Tills nu har Sundsvall och Timrå haft en projektgrupp för att paketera och marknadsföra Torsboda industripark. Nu förstärks arbetet med Härnösands kommun och växlas upp. Det operativa arbetet fokuseras på att marknadsföra Torsboda industripark globalt.

- Vi är starkare tillsammans, och vi vet att det ligger en attraktivitet i att det är flera befolkningscentra inom 30 minuters resväg från det framtida fabriksområdet. Det är en gemensam kraftsamling som är en viktig del i vårt arbete med Sundsvalls väg framåt och vårt arbete för att skapa 5000 nya jobb, säger Bodil Hansson, kommunalråd i Sundsvall

Gemensamt satsar kommunerna 3 mkr för att positionera regionen och Torsboda industripark.

- En etablering i Torsboda är viktigt för Härnösand, den funktionella arbetsmarknadsregionen tar inte hänsyn till kommungränser. Vi vill bidra med Härnösands tillgångar och axla ansvaret i den här viktiga framtidssatsningen, säger Andreas Sjölander, kommunalråd i Härnösand.

Världen står inför en stor omställning där nya gröna industrier är avgörande för klimatet. Torsboda Industripark erbjuder goda förutsättningar för flera olika branscher, men initialt är fokus fortsatt riktat mot hela eller delar av batteritillverkningsprocessen.

- Torsboda Industripark tog sig nästan hela vägen i kampen om Northvolt/Volvo Cars nya batterifabrik. Northvolt har visat fortsatt intresse. Dialog pågår med olika intressenter och det är med stor beslutsamhet och övertygelse om att vi kommer att lyckas som vi tillsammans nu satsar vidare och visar våra gemensamma styrkor som samhällen, säger Stefan Dalin, kommunalråd i Timrå.

Kontaktpersoner 

Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande (s), Sundsvalls kommun 070-675 66 73 

Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande (s), Timrå kommun 073-270 95 39 

Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (s), Härnösands kommun 070-899 86 88


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.