2022-02-15 12:42Pressmeddelanden

Infrastruktur som bidrar till den gröna omställningen välkomnas av Sundsvalls kommun

Bodil Hansson, (S), kommunalråd i Sundsvalls kommun.

Idag skickar Sundsvalls kommun in sitt svar på förslaget på den Nationella planen 2022-2033 som Trafikverket har lämnat till regeringen. Den nationella planen har stor betydelsefull för Sundsvalls kommuns planering och framtida investeringar.

– Sundsvall växer och är inne i en spännande och expansiv omställning som är beroende av statliga investeringar i transportinfrastrukturen. Nya Ostkustbanan, även känd som Sveriges längsta flaskhals, är prioriterad och mycketviktig, säger Bodil Hansson, (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall. Genom att bygga ut Nya Ostkustbanan, från Gävle i söder till Härnösand i norr bidrar vi till att binda ihop ett effektivt och grönt transportstråk som gagnar hela Sverige.
 
– I vårt remissvar lyfter vi även E14 och ser fram mot att sträckan mötessepareras eller stärks upp för bibehållna hastigheter utan att trafiksäkerheten äventyras fortsätter Bodil Hansson (S). Mittstråket bör lyftas som ett av Sveriges prioriterade transportstråk. Mittstråket mellan Sundsvall och Trondheim, knyter samman Sveriges och Norges transportsystem på järnväg och bör även framöver lyftas som ett av Sveriges prioriterade stråk. 

– Sundsvall är en transport – och urban nod som knyter samman Sverige från norr till söder och öst till väst. Vi vill vara en del av ett gemensamt nationellt infrastrukturlyft som binder ihop stråk och möjliggör för både människor och industri att göra gröna val, säger Bodil Hansson (S).
 
Presskontakt
Bodil Hansson, (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall​
Telefon: 073-095 62 57


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Related media