2023-05-04 12:30Pressmeddelanden

Grön global batteriaktör klar – Miljardsatsning i Torsboda skapar 1 900 jobb

En man står och skriver på ett avtal med penna och papper. Christian Söderberg VD, Torsboda Industrial Park skriver på dagens historiska avtal.

Torsboda Industrial Park skriver avtal med det världsledande green tech-företaget PTL– en av Northvolts viktigaste leverantörer. En miljardsatsning som initialt beräknas skapa 1 900 jobb på Torsboda-siten. — Det här är bara startskottet. Vår region har nu en unik chans bli Europas nav för grön batteriindustri, säger Stefan Dalin (S), ordförande Torsboda Industrial Park och kommunstyrelsens ordförande i Timrå.
 
Torsboda Industrial Park samägs av Sundsvalls och Timrå kommun. Med i satsningen finns också i Härnösands kommun.
—Vi såg tidigt att det här kräver en gemensam satsning och vi sitter på en enorm outnyttjad potential i vår region med grön energi, bra infrastruktur och logistik, men också relevant forskning och utveckling. Det har vi kanaliserat in i vår satsning på Torsboda-siten och idag får vi lön för mödan. Jag är väldigt nöjd och stolt över det vi åstadkommit så långt, säger Stefan Dalin.
 
Niklas Säwén (S), vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvall pekar på hur alla tre kommuner har liknande utmaningar. Vad gäller befolkningsmängd och skatteunderlag syns en trend där man inte håller samma inflyttningstakt som förr och på vissa håll är problemet utflyttning.
—Det handlar om jobben, välfärden och bostäderna. Ja hela samhällsbygget. En etablering i Torsboda skapar fantastiska vinster för våra tre kommuner och hela norra Sverige. Vi ser hur vi med en etablering vänder trenden och skapar stark tillväxt och ökade skatteintäkter.
 
Han ser också ett stort värde i de etableringar som gjort i norra Sverige.
–Vi ser, vi lär och vi jobbar tillsammans — och drar lärdom av de som gått före, säger Niklas Säwén.
 
Den gröna omställningen är i rullning och det är här industrin och forskningen kommer att lägga sitt fokus framöver, betonar Andreas Sjölander (S) kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.
—PTLär världsledande inom den gröna industrin – inte bara genom sina leveranser till batteriproducenter utan också just inom den gröna teknik-utvecklingen. Han framhåller att den här investeringen attraherar ny kompetens till våra kommuner och är en enorm chans för exempelvis Mittuniversitetet att växla upp och attrahera fler unga invånare som vill stanna efter studierna.
 
—Det här är bara startskottet, den första av många etableringar vi ser komma. Vi har nu en unik chans bli Europas nav för grön industri.En chans att både växa i vår region, ta vårt ansvar för att ställa om samhället och bidra till att göra norra Sverige till en viktig spelare i den gröna omställningen. Vi har arbetat hårt och nu har vi nått en första hållplats, men det är en långsiktig satsning där alla behövs tillsammans,säger Stefan Dalin, ordförande Torsboda Industrial Park.
 

Kontakt

Stefan Dalin, ordförande Torsboda Industrial Park och kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun (S) 073-270 95 39,stefan.dalin@timra.se
 
Niklas Säwén, Kommunstyrelsens ordförande Sundsvalls kommun (S) 072-085 74 33,niklas.sawen@sundsvall.se
 
Andreas Sjölander, Kommunstyrelsens ordförande Härnösands kommun (S) 070–899 86 88,andreas.sjolander@harnosand.se

Fakta om etableringen

PTL är världsledande inom anodproduktion för litiumbatterier och producerar drygt 80 procent av de komponenter som ryms i ett batteri.
 
Företaget är börsnoterat på Shanghai-börsen, och finns på många håll i världen, däribland Tyskland. I en första fasinvesteras omkring 13 miljarder kronor.
 
Anläggningen beräknas kunna stå färdig under 2025 eller 2026 och förväntas den sysselsätta omkring 1900 personer, i produktion och i den integrerade forsknings-och utvecklingsverksamheten.
 
Anläggningen i Torsboda kommer att ha en kapacitet på 50000 ton anodmaterial i en första fas. I fas 2 dubblas kapaciteten med ytterligare 50000 ton för att kunna leverera anod motsvarande en batteriproduktion på 100 GWh.
 
 
 
 


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.


Kontaktpersoner

Sundsvalls kommun