2022-06-29 13:22Pressmeddelanden

Fredag den 1 juli öppnas Rosenborgskajen upp för allmänheten

Kajen har under många år varit i dåligt skick och har under ett par år rustats upp. Kajen har stabiliserats och ett gång- och cykelstråk går nu längs hela sträckan från Hamnparken till servicestationen för båtar. Stråket binder samman Rosenborg med Inre hamnen och Stenstan.

- Det känns bra att kunna välkomna sundsvallsborna till det här nya stråket i stan. Det är många som passerar och i och med upprustning har vi skapat en helt ny mötesplats, säger Nicklas Rydmark, projektledare.

Många nya sittplatser finns nu längs havet, ett utegym har placerats i området, grönytor och planteringar har anlagts längs kajen och ny belysning finns på plats.

- I och med att kajen nu rustats upp och dessutom blivit ytterligare ett attraktivt stråk längs havet har snart hela Sundsvallsfjärden blivit tillgängligt för boende och besökare. Områdena längs fjärden som tidigare varit plats för industrier är numer bostadskvarter, inbjudande promenadstråk och trivsamma mötesplatser, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

2024 är det planerat att industrispåret som ligger jämte kajen ska rivas. När spåret tagits bort skapas möjligheter för flerfamiljshus i det attraktive området.

Kontakt:

Nicklas Rydmark, projektledare
Tfn: 070-186 61 42

Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 070-183 16 95


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.