2021-04-26 13:00Pressmeddelanden

Företagarna i Sundsvall ger högt betyg till kommunen

Sundsvall får även för 2020 höga betyg av företagen i en undersökning utförd av Sveriges kommuner och regioner.

Sundsvall får även för 2020 höga betyg av företagen i en undersökning utförd av Sveriges kommuner och regioner.

Sundsvalls kommun deltar sedan flera år tillbaka i en undersökning som drivs av Sveriges kommuner och regioner, (SKR). Undersökningen går ut till alla företag som haft ett myndighetsärende under 2020 och resultatet har presenterats i form av ett nöjd kund-index (NKI), med ett värde mellan 0 till 100.

Av de olika serviceområdena får Sundsvalls kommun bäst betyg på bemötande med ett index på 81. Samtliga av kommunens serviceområden har ett index som ses som högt.

En ökning av nöjda kunder finns framför allt inom bygglovshanteringen, markupplåtelse och hanteringen av serveringstillstånd. Hanteringen av bygglovsärenden har till exempel på två år höjt sitt NKI från 53 till 70 och hanteringen av serveringstillstånd har höjt sitt från 72 till 89.

– Vi har sedan två år tillbaka arbetat med att stärka vår service och tillgänglighet samt att digitalisera och effektivisera våra processer. Det här är ett kvitto på att vi har lyckats med det och det känns verkligen roligt, säger Magnus Ydmark, Stadsbyggnadsdirektör på Sundsvalls kommun.

I årsrapporten görs också en analys av hur Corona har påverkat resultaten. Där framkommer det bland annat att företagen ser en ökad flexibilitet från kommunernas sida gällande tillsynsärenden där fysiska möten har ersatts med telefonmöten, mejl och andra digitala verktyg.
Företagen upplever också att, trots pågående pandemi, så har det varit en snabb och effektiv handläggning av ärenden. Något som har varit en positiv överraskning och väldigt uppskattat av många.

– En viktig del för att nå målet 5 000 nya jobb är att utveckla vår myndighetsutövning och hålla en hög servicenivå. Resultatet visar att vi är på rätt väg och vi kommer självklart fortsätta med vårt utvecklingsarbete, säger Bodil Hansson, (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sundsvalls kommun får ett totalbetyg på 76 för fjolåret och får därmed högre betyg än till exempel Umeå och Gävle, som får 71 respektive 72 i nöjd kund-index.

 
FAKTA: Om undersökningen

Totalt 1 040 ärenden ingick och svarsfrekvensen var 43%. Av de som svarade var 75% män och 25% kvinnor. De flesta som svarat var mellan 35 och 55 år.
För riket som helhet ökar företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning för åttonde året i rad. 181 kommuner har deltagit i undersökningen.


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.