2019-04-03 13:08Pressmeddelanden

Fler Sundsvallsbor får tillgång till snabbt bredband

Andelen Sundsvallsbor med tillgång till snabbt bredband ökar. På ett år har andelen hushåll med en bredbandshastighet på 100 Mbit/s ökat fem procentenheter, från 76 procent till 81 procent.

- Det är glädjande att bredbandsutbyggnaden ökar i vår kommun. Men än finns det mycket kvar att göra. Därför gör vi flera satsningar för att öka bredbandsutbyggnaden, särskilt på landsbygden. Vi har bland annat infört både möjligheten till kommunal medfinansiering och anställt en bredbandssamordnare, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Bredbandsstatistik från Post- och telestyrelsen visar att andelen hushåll med tillgång till 100 Mbit/s har ökat med fem procentenheter, från 76 procent till 81 procent mellan år 2017 och 2018.

Den största ökningen har skett på landsbygden där andelen hushåll med tillgång till minst 100 Mbit/s ökat från 23 procent till 38 procent. Statistiken är baserad på siffror från 1 oktober 2018.

Utgångspunkten för svensk bredbandspolitik är att det i första hand är marknaden som ska tillgodose behovet av bredband. Det innebär bland annat att kommuner endast bör träda in när kommersiella marknadsförutsättningar inte finns.

- Utöver statligt stöd från Jordbruksverket och Tillväxtverket satsar kommunen 25 miljoner kronor per år på bredbandsutbyggnad. Under 2018 byggdes fem landsbygdsområden ut i Sundsvall, säger Jim Bruylandt, landsbygds- och bredbandssamordnare.

Sundsvalls kommun har antagit det nationella bredbandsmålet för år 2020. Det innebär att minst 95 procent av alla hushåll och företag om ett år ska ha tillgång till snabbt bredband, med en hastighet på minst 100 Mbit/s.

Kontakt:

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon: 070-675 66 73

Jim Bruylandt, landsbygds- och bredbandssamordnare
Telefon: 060-19 14 85, 070-181 55 63


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.