2022-12-19 14:00Pressmeddelanden

EU sätter Västernorrland på kartan sommaren 2023

Flaggor utanför EU-kommissionen i BrysselFoto: Flaggor utanför EU-kommissionen i Bryssel

I juni 2023 får Västernorrland och Sundsvall ett stort besök då ett femtiotal attachéer från EU:s konkurrenskraftsråd gästar länet. Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU.

Våren 2023 blir Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader kommer att planera och leda arbetet i ministerrådet samt företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Detta innebär stora möjligheter för Sverige att öka kunskapen hos EU kring vad vårt land har att erbjuda samt belysa för oss särskilt viktiga frågor. 

– Det är viktigt för oss att ta plats på EU:s arenor, därför är vi extra glada att man nu valt att förlägga ett EU-möte i Västernorrland, säger Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland

Sundsvall kommer att vara värdstad och redan nu pågår planeringen inför besöket för fullt:

– Sundsvall har många internationella företag som påverkas av beslut i EU. Renewcell, SCA och Permobil är några av de som kommer att delta under dagarna, säger Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU, och behandlar frågor som rör fyra stora politikområden: inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor. I konkurrenskraftsrådet samlas, de ministrar från alla medlemsländer som har ansvar för handel, ekonomi, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor

Kontakt

Glenn Nordlund, ordförande i Regionstyrelsen Västernorrland.
E-post: glenn.nordlund@rvn.se   
Telefon: 070-558 81 53

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall.
E-post: bodil.hansson@sundsvall.se
Telefon:  073-085 62 57


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.