2021-03-19 14:22Pressmeddelanden

Destination Sundsvall får 900 000 till digitaliseringsprojekt

Tillväxtverket har beviljat Näringslivsbolaget i Sundsvall AB ett stöd på drygt 904 000 kronor för att genomföra projektet ”Digitaliserad affärsutveckling” i Destination Sundsvall (Sundsvall, Timrå, Ånge). Projektet syftar bland annat till att hjälpa företag inom besöksnäringen att ställa om till nya arbetssätt och målgrupper på grund av pandemin.

- Många av företagen har ett uttalat behov av att utveckla och stärka sin affärs- och produktutveckling i relation till digitalisering, men flertalet upplever att de saknar konkreta verktyg och efterfrågar handfasta tips för att komma vidare i sin digitala omställning, men nu öppnas en fin möjlighet för det. Vi är övertygade om att ännu fler vill besöka Destination Sundsvall om våra aktörer blir mer synliga digitalt, säger Anna Borggren, affärsområdeschef på Näringslivsbolaget.

Projektet pågår från 1 april i år till 1 maj 2022 och målet är att företagen ska fördjupa sina kunskaper och insikter kring digitalisering och dess möjligheter till affärsnytta. Efter projektet är förhoppningen att företagens produkter och tjänster har anpassats utifrån nya marknader, målgrupper, resmönster och beteenden samt krav på hållbarhet. Det nya digitaliseringsprojektet kan även sägas vara en fortsättning på det mycket uppskattade projektet ”Kunskapsinvestering” som genomfördes under våren 2020.

- Då deltog 60 företag från Destination Sundsvall och vi har fått många förfrågningar om en fortsättning på detta och då särskilt kopplat till digital utveckling. Det är grunden till att vi gjorde en projektansökan och det är väldigt glädjande att vi nu fått projektmedel för att kunna erbjuda våra företag detta. Nu börjar arbetet med att konkretisera hur vi ska gå tillväga för att projektet ska ge största möjliga effekt för våra företag, säger Tomas Agner, destinationsutvecklare på Näringslivsbolaget.

För ytterligare information kring projektet ”Digital affärsutveckling i Destination Sundsvall” nås Anna Borggren på 070-602 04 56 och Tomas Agner på 070-1836730.


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.