2020-05-28 20:25Pressmeddelanden

Beslut om ny lokal för Slink In dröjer

Beslutet om ny lokal för Slink In dröjer. Från och med torsdag den 28 maj sommarstänger därför verksamheten för besök fram till och med måndag den 3 augusti. Verksamheten kan då komma att tillfälligt flyttas till Villagatan i avvaktan på en mer permanent lösning.

– Individ och arbetsmarknadsnämnden (IAN) har beslutat att samordna alternativ för ny lokal för Slink Ins verksamhet med andra förvaltningar innan beslut tas. Om ingen annan lösning hittas innan augusti kommer verksamheten att flyttas tillfälligt till Villagatan i avvaktan på en mer permanent lösning, säger Christiane Rüdiger (V), ordförande Individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN).

Från och med torsdag den 28 maj stänger Slink In i de nuvarande lokalerna på Norra Järnvägsgatan. Sommarstängt har verksamheten haft även tidigare år, men då under en månad i juli.

– Eftersom stängningen nu blir längre än normalt kommer personalen under juni månad att arbeta uppsökande och bland annat cirkulera i centrum. Vi har undersökt möjligheten till förlängning av nuvarande lokal fram till normal sommarstängning under juli månad, men det har tyvärr inte varit möjligt, säger Jennie Marklund, verksamhetschef Missbruk och psykisk ohälsa, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)

För mer information
Christiane Rüdiger (V), ordförande Individ- och arbetsmarknadsnämnden (IAN), telefon 060-19 89 63, 070-181 44 26, e-post: christiane.rudiger@sundsvall.se

Jennie Marklund, verksamhetschef Missbruk och psykisk ohälsa, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF), telefon 070-347 49 75, e-post jennie.marklund@sundsvall.se


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.