2022-07-15 09:06Pressmeddelanden

Annehem och Peab blir först att etablera sig i Logistikparken

Sundsvall Logistikpark

Nu är det klart att det blir Annehem Fastigheter och Peab Projektutveckling AB som först etablerar sig i Sundsvall Logistikpark. Byggnationerna beräknas komma i gång strax efter årsskiftet. 

Sundsvall Logistikpark AB har idag den 15 juli 2022 tecknat ett markköpsavtal om ca 58 000 kvadratmeter tillsammans med Annehem Fastigheter AB och Peab Projektutveckling AB. Ambitionen är att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning på ca 28 000 kvm med planerad byggstart under det första kvartalet 2023. Anläggningen kommer vara öppen för tredje part vilket främjar godshanteringen i både logistikparken och hamnen. Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om det vid sitt möte i september. 

  • Det här är ett av de viktigaste beslut som tas för framtiden, gällande Sundsvalls utveckling för miljö, tillväxt och arbetstillfällen, säger Anita Bdioui, ordförande i Sundsvall Logistikpark AB 

  • Vi välkomnar Annehem och Peab till logistikparken, det är en professionell aktör med inriktning på logistikfastigheter. Tillsammans med Annehem och Peab kan vi ge det lilla såväl som det större företaget möjlighet att mellanlagra gods i anslutning till hamnen och järnvägsterminalen, säger Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark.  

Sundsvall Logistikpark har ett stort miljö- och hållbarhetsfokus, därför så ställs höga krav på det företag som väljer att etablera sig inom området. Annehem Fastigheter kommer själva att hålla en hög miljöprofil, där ytorna som skall etableras kommer att miljöcertifieras. Det ligger helt i linje med logistikparkens arbete med en CEEQUAL-certifiering.  

  • Vi ser en unik möjlighet att få etablera en logistikanläggning i ett fantastiskt läge i Sundsvall till nytta för hela regionen. Vi har ett stort hållbarhetsfokus och byggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent, säger Jörgen Lundgren vd på Annehem. 

Sundsvall Logistikpark utgör ett transportnav för godshantering och bolaget välkomnar fler aktörer att etablera sig på området. Etableringar inom logistikparken ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt, jobb och hållbara transporter i regionen.  

Kontakt 

Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark AB 
Tfn: 073-333 36 79 
Epost: sven.magnusson@sundsvall.se  

Anita Bdioui, styrelseordförande Sundsvall Logistikpark AB
Tfn: 070-647 14 15
Epost: anita.bdioui@sundsvall.se  

Sundsvall Logistikpark
Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som samordnar utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal-Korsta-Ortviken. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket och SCA och är viktig både för miljön och regionens tillväxt.  

 Läs mer på www.sundsvalllogistikpark.se  

Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 24 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 160 Mkr och en uthyrbar yta om 193 tkvm.  

Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan april 2022 i Nasdaq Green Designation.  

Peab Projektutveckling AB
Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 61 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.