2022-03-01 07:56Nyheter

Ständig utveckling i historiska finansstaden Sundsvall

Sundsvall har en lång och spännande historia när det kommer till finansbranschen. Här grundades bland annat Sundsvalls Enskilda Bank 1864, föregångare till Nordea. Riksbanken valde att placera en filial i staden och när Skandia etablerade ett av sina största kontor just här 1970 blev det startskottet för en mycket expansiv utveckling inom bank-, försäkrings- och pensionsbranschen. Idag arbetar cirka 2 200 personer i sektorn och nu kraftsamlar man för nästa steg i utvecklingen.

- Idag är det bara Stockholmsregionen som har en högre sysselsättningskvot i den här branschen i förhållande till populationen. Även IT-sektorn med 5 000 anställda ligger i Sverigetopp, så våra möjligheter att skapa och utveckla nya verksamheter inom FinTech, AI och andra framtidsområden som kan främja både IT- och finanssektorn är gynnsamma, säger Peter Öhman, professor och centrumledare vid CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer på Mittuniversitetet.

Traditionens makt är stor. Redan i mitten av 1800-talet fanns ett flertal av landets största banker och försäkringsbolag representerade i Sundsvall. Staden var oerhört välförsäkrad och det var detta – tillsammans med ett antal välbärgade träpatroner i den Europaledande trävarustaden Sundsvall – som gjorde att en unik stenstad kunde byggas upp efter den förödande stadsbranden midsommardagen år 1888. På endast sex år byggdes 600 stenhus och ”Stenstan” är i dag den nordligaste stadsbebyggelsen i världen av klassiskt kontinentalt snitt. 2017 valdes Sundsvall till Sveriges vackraste stad vid en stor nationell omröstning.

- Det är just vår unika historia, samt den exportstarka trä- och sågverksindustrin som lagt grunden till att vi idag är en så stark bank- och försäkringsstad, med ett flertal etablerade statliga myndigheter dessutom. Jag tycker att vi har förvaltat det här arvet på ett utmärkt sätt och kunnat gå från att vara en traditionell bruksort till en modern stad med en kvalificerad tjänstesektor. Därför känns det helt logiskt att vi är med och utvecklar framtidens finansbransch, säger Mikael Bergström, vd Länsförsäkringar Västernorrland.

Länsförsäkringar är idag Sveriges femte största bank och i Västernorrland har den årliga tillväxten när det gäller affärsvolym legat på tolv procent de senaste fem åren. Ytterligare ett antal försäkringsbolag är mycket starka arbetsgivare i Sundsvall, som exempelvis If med 240 anställda, Skandia med 315 och försäkrings- och pensionsrådgivaren Söderberg & Partners som har 170 medarbetare. Statens tjänstepensionsverk (SPV) kompletterar bilden med sina 250 anställda.

Även Handelsbanken i Sundsvall har de senaste åren fått en allt viktigare betydelse på det nationella planet, inte minst tack vare den nya telefonbanken med – inom kort – 14 medarbetare som servar kunder från hela landet. Åsa Willén är kontorschef i Sundsvall och menar att staden och regionen har stora konkurrensfördelar när det gäller att locka till sig nya etableringar och kompetens från andra delar av landet.

- Det är en lagom stor stad med goda kommunikationer, stort utbud av service och fritidsaktiviteter och jämförelsevis låga boendekostnader. Dessutom har vi vårt universitet och en mångfald av arbetsgivare som gör att anställda i branschen har goda möjligheter att utvecklas och byta jobb för att komma vidare i karriären.

CER på Mittuniversitetet, som är en nätverksarena och ett nav för branschens utveckling, är i sig en stark konkurrensfördel för Sundsvall. Närmare 20 av regionens branschföretag är partners, medfinansiärer, eller på annat sätt involverade i nätverket. Mittuniversitetets studenter utgör dessutom en bra grogrund för kompetens till företagen, främst genom civilekonomutbildningen men även IT-utbildningar och andra program.
För dem som redan är yrkesverksamma i branschen utvecklar CER dessutom korta, flexibla, teknikstödda kursmoduler.

-  Jag vet ingen annan plats som har det här välutvecklade samarbetet mellan akademi och branschföretag. Och med den närheten till, och kunskapen om, branschens behov har vi möjlighet att snabbt hjälpa till med kompetensförsörjningen genom att skräddarsy och utveckla vårt kursutbud, fortsätter Peter Öhman.
 
- Jag håller med. CER är en utmärkt nätverksarena där vi som konkurrenter ändå kan samarbeta för att utveckla branschen som helhet. Dessutom sker påverkan åt båda håll; vi i branschen kan ta del av nya forskningsresultat och samtidigt har vi möjlighet att påverka både forskningsområden och kursutbud, fyller Mikael Bergström i.

Då är vi tillbaka där vi började. 158 år har gått sedan näringslivet gick ihop och bildade Sundsvalls Enskilda Bank. Idag har Nordea expanderat till närmare 280 medarbetare i Sundsvall. Nya verksamheter är bland annat Private Banking-enheten som servar hela Sverige, här finns också ett växande kundcenter och Nordeas första Online-enhet.

- Vi har verkligen goda förutsättningar för att fortsätta växa i Sundsvall. Här finns en bra rekryteringsbas, branschspecifika utbildningar på MIUN, CER-nätverket, Myndighetsnätverket, samt nätverket BRON Innovation som samlar regionens IT-företag, säger Carina Bergquist Palm, regionchef på Nordea.

- Sundsvall har alla förutsättningar på plats för att verkligen bli en blomstrande FinTech-stad. Vi på Näringslivsbolaget i Sundsvall står redo att stödja både nya och befintliga företag med etablerings- och expansionsplaner. Via vår etableringsservice, inflyttningslotsFöretagscenter Sundsvall och vårt breda nätverk får vi snabbt saker att hända, avslutar Evelina Wahlqvist, etableringsstrateg på Näringslivsbolaget.

För den som är intresserad av att etablera, utveckla verksamhet eller anställa inom den här branschen i Sundsvall; kontakta Evelina Wahlqvist på evelina.wahlqvist@sundsvall.se, eller CER:s centrumledare Peter Öhman på peter.ohman@miun.se. För mer information, se www.naringslivsbolaget.se, samt CER:s hemsida.


Tio minuter till stan. Sju minuter till skidspåret. Typexempel på vardagspendling i Sundsvall.

Här finns stadspulsen med restauranger, barer och kultur. Jobbet, skolan och allt du behöver för att få livspusslet att gå ihop ligger på bekvämt avstånd. Ändå är det alltid nära till havet och naturen. Med nästan 100 000 invånare är Sundsvall navet i norra Sveriges största arbetsmarknadsregion. En stor småstad, eller en liten storstad, välj själv.


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.