2021-09-16 07:20Pressmeddelande

Upplev Botkyrka lanserar webbplats och grafisk profil

Nyhet från Hågelbyparken, Lida Friluftsgård och Subtopia
Nu lanseras en ny webbplats där det kommunalägda aktiebolaget Upplev Botkyrka visar upp sin verksamhet som innefattar såväl folkpark och friluftsliv, som kultur och entreprenörskap. 

Upplev Botkyrka samlar tre av kommunens populäraste besöksmål: Hågelbyparken, Lida Friluftsgård och Subtopia. Tillsammans ger de tre platserna en härlig bredd av upplevelser och aktiviteter till botkyrkabor och besökare från övriga delar av Stockholmsregionen. 

Vid årsskiftet beslutades att Upplev Botkyrka skulle få en ny grafisk profil och en egen webbplats som visar upp den bredd och mångfald av verksamhet som ryms inom bolaget. Så här säger Upplev Botkyrkas VD Krister Kalte om beslutet:

- Efter att de två bolagen Hågelbyparken och Upplev Botkyrka gick ihop var det viktigt att skapa en gemensam identitet för att samla enheterna Hågelbyparken, Lida Friluftsgård och Subtopia under ett namn och varumärke - Upplev Botkyrka.     

Som samarbetspart i projektet valdes Studio Daniela Juvall som tidigare bland annat skapat Subtopias visuella identitet:

- Det här var ett roligt och utmanande uppdrag. Bolaget rymmer så många värden som  ska speglas i den visuella profilen. Det kreativa, välkomnande, samhällsnyttiga och framförallt stoltheten över platsen Botkyrka.

På webbplatsen finns bland annat kalendarium och inspiration från bolagets tre platser samt bolagsinformation. Så, varsågod - här är upplevbotkyrka.se

 


Om Subtopia

Söder om Stockholm, i Botkyrka kommun, hittar du det kreativa klustret Subtopia. Hos oss arbetar artister, filmproducenter, cirkuskompanier, ideella föreningar och andra kreatörer med att förverkliga sina drömmar och göra världen lite bättre Subtopia är en av tre enheter inom bolaget Upplev Botkyrka. Upplev Botkyrka samlar regionens främsta mötesplatser för kreativitet, upplevelser och entreprenörskap. Bolaget är ett kommunalt aktiebolag som startades 2005 för att ytterligare förstärka Botkyrka kommuns position inom upplevelsenäringarna. Upplev Botkyrka finns till för att skapa samhällsnytta och en god miljö för entreprenörskap, därför arbetar vi både kommersiellt och utan vinstintresse.

Kontaktpersoner

Elin Borrie
Marknadschef
Elin Borrie