2017-03-01 14:25Pressmeddelande

Svenska samhällsbyggare kan få utvecklingsstipendium i Madrid 1 – 3 mars

null

I ett unikt europeiskt projekt initierat av filosofer, statstjänstemän och mäktiga filantroper, möts den 1 – 3 mars femtio kulturaktörer från 24 länder i Madrid för att presentera och utveckla sina idéer. Hälften av dem får sedan €10 000 var som ett utvecklingsstipendium på vägen mot förverkligande. Projekten har som syfte att bygga samhällen med större jämlikhet, hållbarhet och solidaritet. Två av projekten som ska presenteras kommer från Sverige.

ECF (European Cultural Foundation) grundades 1954 som ett privat initiativ i kölvattnet efter det förödande världskriget som en idébank och multilateral tankesmedja. För tre år sedan sjösattes Idea Camp, ett årligt symposium förlagt till olika lämpliga knutpunkter bland vilka Subtopia i Botkyrka utsågs till värd 2015.

- När vi startade 2014 såg världen ganska annorlunda ut. Idag ser vi hur många av de länder som haft de mest lysande utsikterna och fantastiska projekt fått det allt svårare på hemmaplan. Nätverk och samtalsplattformar som ECF utgör i sådana tider en livboj och motvärn mot totalitarism, säger chefen för Subtopia i Botkyrka Karin Lekberg.

Deltagarna vid 2017 års Idea Camp kommer under tre dagar fördjupa och förfina sina idéer som motkraft till vår tids antidemokratiska strömningar och stärka de röster som exkluderats från det offentliga samtalet.

Svenska bidrag till 2017 års Idea Camp i Madrid 1 – 3 mars
Sara Larsdotter Hallqvist
arbetar som konstnärlig ledare och regissör för Theatre InterAkt. Gruppen har forskat kring hur teater kan vara en kraft i samhällsförändringen genom utbildnings och utvecklings insatser inom med fokus på mänskliga rättigheter, jämlikhet och deltagande. 2014 tog gruppen initiativ till Malmö Communityteater, en plattform riktad till personer som befinner sig i olika steg i asylprocessen i Sverige. Malmö Communityteater består av en kärna som gör konst och samtidigt skriver sin samtidshistoria. Projektet syftar till att öka deltagandet i internationella (konstnärliga) möten för personer som saknar laglig rätt att korsa gränser inom Europa.

Amal Fara arbetar med trygghetsfrågor i stadsdelen Angered, Göteborg. Hon arbetar och verkar aktivt för mänskliga rättigheter. Just nu utvecklar hon en idé kring lokalt engagemang och interreligiös dialog som ska främja demokratiskt deltagande i mångkulturella områden. Projektet Demokrati i Angered går ut på att engagera olika grupper och sektorer, medborgare och tjänstemän för att tillsammans skapa en modell för kommunikation om värderingar för att stärka tillit och möjliggöra dialog. Detta ska ske via olika aktiviteter, resor och workshops. Syftet är också att skapa verktyg i kampen mot antidemokratiska idéer och beteenden.

The European Cultural Foundation grundades i Genève 1954 av den schweiziske filosofen Denis de Rougemont, ”arkitekten” Europeiska Gemenskapen Robert Schuman, och prins Berhard av Nederländerna. Deras övertygelse var att kultur utgör en vital ingrediens i återuppbyggandet och helandet av efterkrigstidens Europa.

Läs mer om ECF och om Idea Camp 1 – 3 mars i Madrid. 


Om Subtopia

Till Subtopia kommer konstnärer, artister, filmare, musiker, graffitimålare, cirkuskompanier, studenter, producenter, sociala entreprenörer och andra kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och göra världen lite vackrare och bättre. Kulturklustret Subtopia drivs av att skapa, uppfinna, fantisera, experimentera, våga ta risker, bryta mot regler och på tanken om rätten att fritt hysa en åsikt och att kunna uttrycka den oavsett format. Subtopia är 15 000 kvm kreativa utrymmen. Här finns mer än 80 företag, ideella föreningar och utbildningar. Subtopia är navet i ett nätverk av människor och idéer. En plattform där var och en får möjlighet att följa sina drömmar och utvecklas på egna villkor. Subtopia arbetar för att underlätta tekniska, kommersiella och sociala aspekter av den kreativa processen; vi är infrastruktur skapad för att främja innovation. Subtopia är involverade i många olika projekt som cirkusbranschmässan Subcase, internationella cirkusproduktioner och lokala utvecklingsprojekt. Dessutom skapar Subtopia varje år tidningen Magasin Subtopia. Subtopia har samarbetspartners världen över och är en del av flera internationella nätverk som European Cultural Foundation och Trans Europe Halles. Subtopia är även en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB och motorn i Botkyrka kommuns satsning på konst, kultur och kreativa näringar. Om du vill uppleva Subtopiaområdet så anordnas här seminarier, filmvisningar, workshoppar, cirkusföreställningar och mycket annat. Subtopia driver också scen för samtida cirkus; Hangaren Subtopia, i ett före detta virkeslager intill Albysjön. På Hangarens scen kan du uppleva svensk, internationell, ny och inte minst – exceptionell cirkus. Här har cirkuskompanier som kanadensiska The 7 Fingers, finska Race Horse Company, Marockanska Groupe Acrobatique de Tanger och svenska Cirkus Cirkör uppträtt. Hangaren är med sina 2 150 kvadratmeter öppen yta också en av Stockholmsområdets största inspelningsstudior för film och tv. Här har bland annat produktioner som Körslaget, Kung Fury och Top Model spelats in. Hangaren är också en utmärkt lokal för stora produktionsrepetitioner varför artister som Roxette, Melissa Horn och Peter Jöback valt att förbereda sina shower här. Sedan The Knife fyllde Hangaren till bredden används också lokalen som konsertscen.


Kontaktpersoner

Elin Borrie
Marknadschef
Elin Borrie