2017-06-01 08:03Pressmeddelande

Samhällsförändring genom crowdfunding testas i nytt projekt

null

De är alla föreningar med social förändring som affärsidé. Medan Rättbuss vill utgöra ett rullande kultur- och aktivisthus, ska REI Kampsport skapa ett kampsportcommunity i Botkyrka. I samma kommun verkar Changers hub, inriktat på att förverkliga drömmar för entreprenörsugna unga vuxna. Nu testar Subtopia crowdfunding som ska kicka igång positiv samhällsförändring via gräsrotsinvesteringar.

1 juni sjösätts kampanjen och de som tilltalas av idéerna och tror att de skulle kunna få glädje av dem kommer att kunna stödja dessa tre initiativ. Förhoppningen är att den här metoden ska bidra till samhällsförändring på ett helt nytt och oprövat sätt, genom att lägga sitt bidrag här för Rättbuss, här för Changers hub och här för REI Kampsport. 

- Vi har inspirerats av hur andra goda idéer crowdfundats på ett framgångsrikt sätt. Nu provar vi den här finansieringsmodellen på mer samhällsorienterade verksamheter. På det sättet blir det inte bara saker som förverkligas, utan strukturer och sociala flöden i vardagen, säger Victoria Escobar på Changers hub.

- Subtopia har alltid drivit på och stöttat alternativa affärsidéer med utgångspunkt för existerande och spirande engagemang och gräsrotsenergi. Goteo är en spansk innovation för det här syftet och nu provar vi den här i Sverige, säger Anders Lindgren, verksamhetschef på Subtopia.

Changers Hub
Stöttar unga i Stockholms ytterstadsområden att förverkliga sina idéer och uppnå sin fulla potential genom att erbjuda kostnadsfria kurser, föreläsningar och coachning. Har funnit sedan september 2015. Visionen är att demokratisera framgång och göra det tillgängligt även för de som inte kommer från priviligerade bakgrunder. www.changershub.se

RättBuss
Sedan 2010 har RättBuss utgjort ett rullande rum för kultur, alternativt resande, kollektivism, fest, aktivism och karaoke – och den där platsen du inte trodde fanns. Genom åren har vi bland annat rullat på överklassafaris, bussperformances festivaler och motorvägsprotester med en scen, ett bibliotek, en biograf och en bar ombord. www.rattbuss.se

REI Kampsport
En ideell intresseförening med syfte att genom träning utveckla individer, skapa förebilder och mötesplatser samt genom sociala projekt påverka och förbättra förorten. Ett center för kampsport för unga i Botkyrka.

Initiativet till projektet kommer från Subtopia i Botkyrka, ett kulturkluster som stödjer artister, filmproducenter, cirkuskompanier, ideella föreningar och andra kreatörer med att förverkliga sina drömmar. Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka och fungerar även som centrum för Botkyrka kommuns satsning på kultur och kreativa näringar. http://reikampsport.se/


Om Subtopia

Till Subtopia kommer konstnärer, artister, filmare, musiker, graffitimålare, cirkuskompanier, studenter, producenter, sociala entreprenörer och andra kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och göra världen lite vackrare och bättre. Kulturklustret Subtopia drivs av att skapa, uppfinna, fantisera, experimentera, våga ta risker, bryta mot regler och på tanken om rätten att fritt hysa en åsikt och att kunna uttrycka den oavsett format. Subtopia är 15 000 kvm kreativa utrymmen. Här finns mer än 80 företag, ideella föreningar och utbildningar. Subtopia är navet i ett nätverk av människor och idéer. En plattform där var och en får möjlighet att följa sina drömmar och utvecklas på egna villkor. Subtopia arbetar för att underlätta tekniska, kommersiella och sociala aspekter av den kreativa processen; vi är infrastruktur skapad för att främja innovation. Subtopia är involverade i många olika projekt som cirkusbranschmässan Subcase, internationella cirkusproduktioner och lokala utvecklingsprojekt. Dessutom skapar Subtopia varje år tidningen Magasin Subtopia. Subtopia har samarbetspartners världen över och är en del av flera internationella nätverk som European Cultural Foundation och Trans Europe Halles. Subtopia är även en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB och motorn i Botkyrka kommuns satsning på konst, kultur och kreativa näringar. Om du vill uppleva Subtopiaområdet så anordnas här seminarier, filmvisningar, workshoppar, cirkusföreställningar och mycket annat. Subtopia driver också scen för samtida cirkus; Hangaren Subtopia, i ett före detta virkeslager intill Albysjön. På Hangarens scen kan du uppleva svensk, internationell, ny och inte minst – exceptionell cirkus. Här har cirkuskompanier som kanadensiska The 7 Fingers, finska Race Horse Company, Marockanska Groupe Acrobatique de Tanger och svenska Cirkus Cirkör uppträtt. Hangaren är med sina 2 150 kvadratmeter öppen yta också en av Stockholmsområdets största inspelningsstudior för film och tv. Här har bland annat produktioner som Körslaget, Kung Fury och Top Model spelats in. Hangaren är också en utmärkt lokal för stora produktionsrepetitioner varför artister som Roxette, Melissa Horn och Peter Jöback valt att förbereda sina shower här. Sedan The Knife fyllde Hangaren till bredden används också lokalen som konsertscen.


Kontaktpersoner

Elin Borrie
Marknadschef
Elin Borrie