2015-04-25 10:08Pressmeddelande

Ny handbok guidar andra att skapa öppna graffitiväggar efter nolltoleransen!

null

25 april släpper Subtopia guide som informerar om hur man startar och driver öppna graffitiväggar. Handboken berättar om hur och varför man bör jobba främjande med konstformerna graffiti och gatukonst. Vilka möjligheter som finns idag och vilka effekter öppna väggar skapar för kultur och demokratin i vårt samhälle?

25 april släpper Subtopia guide som informerar om hur man startar och driver öppna graffitiväggar. Handboken berättar om hur och varför man bör jobba främjande med konstformerna graffiti och gatukonst. Vilka möjligheter som finns idag och vilka effekter öppna väggar skapar för kultur och demokratin i vårt samhälle?

Trots att graffiti brukar kallas för världens största konströrelse, saknar graffiti och gatukonst idag ytor att existera på. Vid en öppen vägg kan människor mötas och uttrycka sig. Det blir en kontaktyta mellan unga och vuxna, traditionella konstnärer likväl som graffitimålare kan stå sida vid sida.

25 april släpper därför Subtopia, Graffitifrämjandet och Studiefrämjandet handboken som guidar om hur man framgångsrikt startar och driver öppna graffitiväggar. I samma veva firas det att nolltoleransen slopats. Handboken berättar om hur och varför man bör jobba främjande med konstformerna graffiti och gatukonst.

"Graffiti är en konstform som ofta attraherar unga som inte deltar som kulturutövare i samhällets övriga kulturutbud och Studiefrämjandet vill vara en arena för dem som vill utöva konstformen på ett lagligt sätt. Graffiti är en tillåtande, folklig konstform som ofta ifrågasätter normer och är ett alternativ till konsten inom de etablerade institutionerna." Johan Kellokumpu, Studiefrämjandet

Den 25 april släpps handboken, vilket firas med två öppna väggar där alla är välkomna att prova, lära och inspireras. Dagen börjar klockan 12.00 med workshops, färg, musik, guidade turer, fika och live-måleri. Klockan 13.00 blåser vi en fanfar för releasen av graffitifoldern som skapats i ett samarbete mellan: Graffitifrämjandet, Studiefrämjandet, Subtopia och med stöd av European Culture Foundation. Hugo Röjgård från Graffitifrämjandet, Karin Lekberg från Subtopia och Johan Kellokumpu från Studiefrämjandet berättar om boken och personer som idag driver öppna väggar kommer att tala om hur de gått tillväga.

”Vi hoppas att denna handbok kommer att hjälpa kommuner och andra att komma igång med arbetet kring öppna väggar, för varje kommun förtjänar en sådan öppen plats.” Hugo Röjgård, Graffitifrämjandet

NÄR?
Lördag 25 april, klockan 12.00-16.00

VAR?
Subtopias område i Alby, Botkyrka.

  • Stora Subtopiaväggen på Albyvägen 38
  • Lilla Subtopiaväggen utanför Rotemannavägen 10.
  • Release i Loftet, plan 5 på Rotemannavägen 10.

T-bana: Alby (röda linjen mot Norsborg)

www.subtopia.se
www.studieframjandet.se
www.graffitiframjandet.se


Om Subtopia

Till Subtopia kommer konstnärer, artister, filmare, musiker, graffitimålare, cirkuskompanier, studenter, producenter, sociala entreprenörer och andra kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och göra världen lite vackrare och bättre. Kulturklustret Subtopia drivs av att skapa, uppfinna, fantisera, experimentera, våga ta risker, bryta mot regler och på tanken om rätten att fritt hysa en åsikt och att kunna uttrycka den oavsett format. Subtopia är 15 000 kvm kreativa utrymmen. Här finns mer än 80 företag, ideella föreningar och utbildningar. Subtopia är navet i ett nätverk av människor och idéer. En plattform där var och en får möjlighet att följa sina drömmar och utvecklas på egna villkor. Subtopia arbetar för att underlätta tekniska, kommersiella och sociala aspekter av den kreativa processen; vi är infrastruktur skapad för att främja innovation. Subtopia är involverade i många olika projekt som cirkusbranschmässan Subcase, internationella cirkusproduktioner och lokala utvecklingsprojekt. Dessutom skapar Subtopia varje år tidningen Magasin Subtopia. Subtopia har samarbetspartners världen över och är en del av flera internationella nätverk som European Cultural Foundation och Trans Europe Halles. Subtopia är även en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB och motorn i Botkyrka kommuns satsning på konst, kultur och kreativa näringar. Om du vill uppleva Subtopiaområdet så anordnas här seminarier, filmvisningar, workshoppar, cirkusföreställningar och mycket annat. Subtopia driver också scen för samtida cirkus; Hangaren Subtopia, i ett före detta virkeslager intill Albysjön. På Hangarens scen kan du uppleva svensk, internationell, ny och inte minst – exceptionell cirkus. Här har cirkuskompanier som kanadensiska The 7 Fingers, finska Race Horse Company, Marockanska Groupe Acrobatique de Tanger och svenska Cirkus Cirkör uppträtt. Hangaren är med sina 2 150 kvadratmeter öppen yta också en av Stockholmsområdets största inspelningsstudior för film och tv. Här har bland annat produktioner som Körslaget, Kung Fury och Top Model spelats in. Hangaren är också en utmärkt lokal för stora produktionsrepetitioner varför artister som Roxette, Melissa Horn och Peter Jöback valt att förbereda sina shower här. Sedan The Knife fyllde Hangaren till bredden används också lokalen som konsertscen.


Kontaktpersoner

Elin Borrie
Marknadschef
Elin Borrie