2021-03-17 08:00Pressmeddelande

​Kulturinkubatorn Klump firar 10 år: tre webbinarier kvar

null

Subtopias kulturinkubator Klump fyller 10 år i mars. Detta har Subtopia firat med en serie webbinarie-samtal med en rad spännande gäster och en massa klump-medlemmar från tidigare år. Det finns fortfarande chans att delta i tre samtal innan vi rundar av nu på fredag när inkubatorchefen Martin Q Larsson leder ett samtal om kreativa och sociala näringars framtid tillsammans med Robert Nilsson (kansliråd Kulturdepartementet, KKN & upphovsrätt), Gustav Fridlund (näringslivschef Botkyrka Kommun), Angelica Piñeros (Funktionarts), Martin Jonsson Tibblin (ordförande Föreningen Svenska Tonsättare) och Salem Desalegn (eventdesigner).

Subtopias kulturinkubator Klump fyller 10 år i år. På fredag 19 mars så rundar vi av vår serie med 10 webbinarie-samtal med en framtidsspaning för branschen kulturella och kreativa näringar, men innan dess finns chansen att delta i ytterligare två samtal: 17 mars – Den tvärsektoriella mötesplatsen, 18 mars – Kulturföretagens plats i näringslivet.

Alla samtalen sker på Zoom och börjar vid lunch, alltså kl. 12. För att delta så klicka på länkarna i schemat nedan.

17 mars, kl 12 – Den tvärsektoriella mötesplatsen
Thomas Arctaedius (Fil. Dr. Adjungerad professor i entreprenörskap), Björn Varnestig (Flemingsberg Science), Lars Mattiasson (Xplot/Ideon, Lund), My Eklund (Kondens) och Claudio Calderoni (Sourcekid).
Klicka här för att delta

18 mars, kl 12 – Kulturföretagens plats i näringslivet
Jakob Lindblom (utvecklingschef Sodexo), Joakim Sikberg (skådespelare), Gabriel Karlberg (forskare Handelshögskolan, fd Marginalen Bank) och Christin Högnabba (Kammaroperakompaniet).
Klicka här för att delta

19 mars, kl 12 – Hur ser framtiden ut för KKN och sociala näringar?
Angelica Piñeros (Funktionarts), Gustav Fridlund (näringslivschef Botkyrka Kommun), Martin Jonsson Tibblin (ordförande Föreningen Svenska Tonsättare), Robert Nilsson (kansliråd Kulturdepartementet, KKN & upphovsrätt) och Salem Desalegn (eventdesigner).
Klicka här för att delta

För intervjuförfrågan var goda kontakta:

Martin Q Larsson
Inkubatorchef Klump
08 – 599 07 590
073 – 960 70 26
martin.qlarsson@subtopia.se


Om Subtopia

Till Subtopia kommer konstnärer, artister, filmare, musiker, graffitimålare, cirkuskompanier, studenter, producenter, sociala entreprenörer och andra kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och göra världen lite vackrare och bättre. På 15 000 kvm kreativa utrymmen hittar du företag, ideella föreningar och utbildningar. Subtopia arbetar för att underlätta tekniska, kommersiella och sociala aspekter av den kreativa processen – vi är en infrastruktur skapad för att främja innovation. Vi är också en del i många olika projekt så som cirkusbranschmässan Subcase, internationella cirkusproduktioner och lokala utvecklingsprojekt. Med samarbetspartners världen över och medlemskap i flera internationella nätverk som European Cultural Foundation och Trans Europe Halles. Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB och motorn i Botkyrka kommuns satsning på konst, kultur och kreativa näringar.

Kontaktpersoner

Alex Rodallec
Pressansvarig
Alex Rodallec
Elin Borrie