2023-10-25 06:00Pressmeddelande

Konstnärer resurs när nya innovationer ska lösa samhällskriser

Internationell cross innovation-konferens på Subtopia 23 november. Illustration: Sofia Scheutz23 november genomförs Cross Con, en internationell cross innovation-konferens på Subtopia. Illustration: Sofia Scheutz

Vår tid präglas av stora samhällsutmaningar, samtidigt bygger nuvarande innovationsstrukturer på äldre metoder som inte är anpassade för att lösa dagens problem. En ny väg framåt är att integrera konstnärliga perspektiv i traditionella branscher, vilket öppnar dörren för banbrytande innovationer. Den 23 november kommer internationella forskare, konstnärer och företagare att samlas på konferensen Cross Con på Subtopia för att utforska potentialen i "cross Innovation."

– Konstnärer kan bidra till samhällsutveckling. Miljöproblem och social ojämlikhet är exempel på samtida utmaningar som kräver helt nya typer av innovationer. Det är dags för konstnärer och kreatörer att gå i bräschen för utvecklingen, förklarar Subtopias inkubatorchef Martin Q Larsson om varför de gör konferensen.

Cross innovation (tvärsektoriell innovation) innebär att idéer från en bransch används för att lösa problem och skapa innovation inom en annan bransch. Sverige placerar sig på andra plats när världens mest innovativa länder rankas i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning. Samtidigt är behovet av alternativa och resurseffektiva innovationssystem större än någonsin. Inom det kreativa fältet finns metoder som i mötet med t.ex. industri kan generera nya perspektiv och leda till innovativa lösningar.

De senaste åren har Subtopia haft en avgörande roll i arbetet med cross innovation. Tillsammans med Kungliga Musikhögskolan genomförde man bl.a. ett matchmaking-projekt där företagare från olika branscher parades ihop.

– Vi lät studenter och forskare arbeta med företagare och såg tydliga resultat. Ett konkret exempel är en av våra kompositörer som fick anställning på en banks utvecklingsavdelning. På Cross Con hoppas jag att fler får upp ögonen för hur konstnärer kan bidra till innovation, säger Thomas Arctaedius som är professor i entreprenörskap vid Kungliga Musikhögskolan och en av talarna på Cross Con.


För mer information eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Elin Borrie, presskontakt, tel: 0859907540
e-post: elin.borrie@subtopia.se

Om Cross Con
Cross Con är en internationell cross innovation-konferens som arrangeras på Subtopia i Alby. Målet med konferensen är att undersöka på vilka sätt cross innovation kan överbrygga branschklyftor, skapa gemensamma mötesplatser och främja innovation. Cross Con genomförs som en heldagskonferens i hybridformat den 23 november. Konferensen pågår mellan kl. 8:30 till 17:00.Om Subtopia

Subtopia är en produktionsplats för konst, kultur och sociala näringar. Till våra 15 000 kvm kommer studenter, sociala entreprenörer och kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och göra världen lite bättre. Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka.


Kontaktpersoner

Elin Borrie
Marknadschef
Elin Borrie