2022-11-09 08:05Pressmeddelande

Inkubator hjälper företag inom kulturella och kreativa näringar

På Subtopia får konstnärer hjälp att starta och driva ekonomiskt hållbara företag. På Subtopia får konstnärer hjälp att starta och driva ekonomiskt hållbara företag.

”Speciella förutsättningar” – ”Inga låtsasföretag” – ”Tillväxtbransch”

I år firar en av Sveriges största produktionsplatser för kultur, Subtopia i Botkyrka, 20 år. En viktig del av verksamheten är kulturinkubatorn Katapult där konstnärer får hjälp att driva företag för att kunna leva på sin konst.
– Kulturella och kreativa företag är en del av näringslivet men tyvärr råder stora brister i hur de här företagen hanteras, säger Martin Q Larsson, chef för Subtopias kulturinkubator.

Nyckeln för att skapa ett framgångsrikt företag inom kulturbranschen kännetecknas av tre faktorer: kompetens, samarbete och cross innovation. Det menar Subtopias experter.

Trots att Sverige globalt sett är ett litet land har vi några av världens ledande företag och utövare inom de kulturella och kreativa branscherna. Musik, berättande, skådespeleri, dataspel och design är några områden där Sverige nått stora framgångar. Men samtidigt som det idag finns omkring 130 000 företag inom kulturella och kreativa näringar och branschen har en tillväxttakt på 11 procent finns stora brister. Många talar om hur konstnärer ska överleva på sitt konstnärskap men det är få som presenterar lösningar.

– Potentialen för de här företagen är stor och vi ser att det behövs fler Subtopia, säger Martin Q Larsson, chef för Subtopias kulturinkubator.

Inte tagna på allvar
– För den som vill starta ett ”vanligt” företag såsom en frisersalong eller elfirma finns gott om stöd genom kommunernas nyföretagarsatsningar. Men den som vill starta ett företag inom kulturella och kreativa näringar blir ofta missförstådd och möts av förlegade föreställningar om vad ett företag kan vara. Jag träffar ständigt människor som upplever att de inte blivit tagna på allvar och som avfärdas för att de vill ”syssla med sin hobby”, säger Martin.

– Inte minst behöver de ofta hjälp för att ta sig själva på allvar.

Där är inkubatorn oerhört viktig. Många konstnärer kommer till Subtopia med en inre drivkraft och motivation, en känsla av att “jag bara måste få jobba med det här”.
– I det läget hjälper vi dem att tänka affärsmässigt. Vi våra politiker och beslutsfattare att förstå vad företagande inom kultur handlar om, fortsätter Martin.

Tillväxt genom exempelvis cross innovation
Det som är unikt för konstnärliga och kreativa yrken är att nästan alla är soloföretagare som växer på bredden. För en komiker är inte målet att skala upp och anställa hundra komiker till som drar samma skämt. Potentialen ligger i andra faktorer, såsom att jobba och expandera genom samarbeten och tillfälliga konstellationer.

Att fler konstnärer kan leva på sin konst är avgörande, inte bara för kulturbranschen och den enskilda individen. Även andra branscher kan dra nytta av framgångsrika kulturentreprenörer. Ett exempel är så kallad cross innovation ­– branschöverskridande samarbeten. Subtopia har under de senaste åren haft en avgörande roll i detta arbete.

– Vi applicerar konstnärliga metoder för att utveckla andra delar av både företag och samhälle. Den här typen av samarbeten innebär ökade möjligheter för innovation, samtidigt som det är ett alternativt inkomstområde för konstnärerna, säger Martin.

– Med fler inkubatorer och större förståelse för kulturella och kreativa näringar skulle fler företag startas och överleva. Det skulle generera större ekonomisk omsättning, fler anställda och fler som livnär sig inom kulturella och kreativa näringar. Kultur är inte grädden på moset utan jästen i degen i det svenska näringslivet, säger Martin.


Kort om Sveriges kulturella och kreativa företag:

  • Kulturella och kreativa näringar sysselsätter cirka 190 000 personer fördelade över hela landet.
  • Dessa företag har under flera år haft en hög och ihållande tillväxt; deras samlade förädlingsvärde ökade med 11 procent 2010–2016 medan antalet företag i branscherna ökade med 13 procent.
  • Enligt den senaste mätningen (gjordes år 2017) omsatte de kulturella och kreativa branscherna 400 miljarder kronor.
  • Privata näringsverksamheter står för 92 procent av det ekonomiska förädlingsvärdet.
  • I stort sett alla företagens produktion är viktig som materiell och immateriell exportvara. Studier visar att företag inom kulturella och kreativa branscher exporterar dubbelt så mycket som genomsnittet av företag i Sverige. De har också ofta en roll av draglok i näringslivets digitala omställning.
  • I Sverige finns idag 14 kulturinkubatorer som erbjuder hjälp och stöd. Många kulturentreprenörer behöver därför ta hjälp hos vanliga företagsverksamheter, verksamheter som ofta saknar kunskap om de kulturella och kreativa näringarna.

De framgångsrika företagarna inom kulturella och kreativa näringar gör följande:

1. Är målmedvetna

2. Inser att de är företagare och behöver tjäna pengar på sin verksamhet

3. Planerar långsiktigt

4. Vågar be om hjälp

5. Tänker på nya sätt även om det är obekvämt


Så hjälper Subtopias kulturinkubator Katapult verksamheter
att bli framgångsrika kulturföretagare

1. Coachning och rådgivning i struktur, rutiner, finansiering, resultatmätning, målgrupp, marknadsföring, nätverkande, projektledning, pitch och problemlösning

2. Co-workingspace och gemenskap i en affärsmässig och kulturell samt kreativ miljö

3. Nätverk med andra kreatörer

4. Erfarenhet, kontakter och kunskap om branschen och dess speciella förutsättningar

Allt kostnadsfritt och lett av en framträdande kulturaktör.


Om Subtopia

Subtopia är en produktionsplats för konst, kultur och sociala näringar. Till våra 15 000 kvm kommer studenter, sociala entreprenörer och kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och göra världen lite bättre. Här produceras cirkusbranschmässan Subcase, internationella cirkusproduktioner och lokala utvecklingsprojekt samt mycket mer. Med internationella partners i bland annat Trans Europe Halles. Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka.


Kontaktpersoner

Veronica Linarfve
Presskontakt
Veronica Linarfve