2016-10-25 15:26Nyheter

​Subtopia är en Kulturkompis!

null

Subtopia är en kulturkompis!

Kulturkompis ger nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter tillsammans – konsert, bio, museum eller liknande och Subtopia är stolt över att precis ha blivit en Kulturkompis. Subtopia bjuder in till cirkusföreställningar för Kulturkompisgrupperna och extra passande har Subtopia premiär av Wounded Animals med Angela Wand den 1 november på scenen Hangaren Subtopia i Alby, Botkyrka.

”Det är vår första föreställning sen vi gick med i Kulturkompis. Kulturkompisbiljetterna gick åt väldigt snabbt så vi bestämde oss för att frigöra ännu fler platser eftersom vi tycker att dehär är en så bra grej!” säger Elin Borrie, tf kommunikationschef

Projektet Kulturkompis är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända/asylsökande där uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet. Konst och kultur är vårt universella språk. Genom gemensamma kulturupplevelser kan spännande möten, samtal och relationer uppstå och man möts i ett sammanhang som alla kan dela.

Kulturkompisgrupper går gratis på olika kulturaktiviteter och Subtopia dedicerar ett visst antal platser för just dessa biljetter till varje föreställning på Hangaren Subtopia. Efter kulturaktiviteten har gruppen ”Eftersnack på svenska” där man samtalar kring tre korta frågor om vad som upplevts. Kriterierna för att ta del av Kulturkompispaketet måste man vara en grupp på fyra personer (minst halva gruppen skall vara nyanlända/asylsökande).

Facebook.com/kulturkompis

http://www.kulturkompis.nu/stockholm/

www.subtopia.se

__________________________________________________________________

English:

Subtopia is now a Kulturkompis (Culture buddy)!

Kulturkompis (Culture buddy) – Make Friends Through Culture gives newcomers and established Swedes the opportunity to enjoy cultural activities together like concerts, cinemas, museums and shows. Subtopia is proud to join Kulturkompis!

Subtopia invites Kulturkompis-groups to contemporary circus shows that we present. The next show is Wounded Animals with Angela Wand in november at the venue Hangaren Subtopia in Alby, Botkyrka.

”It´s our first performance since we joined Kulturkompis and the Kulturkompis-tickets run out fast so Subtopia decided to free more tickets for Kulturkompis to celebrate this very good initiative that we want to support” 
Elin Borrie, Head of Marketing

The project is part of Studieförbundet Bildas work with newcomers/asylum seekers where the assignment is to contribute to meaningful activities that strengthens the knowledge in the Swedish language, the Swedish community and promotes participation in the social life. Art and culture is our universal language.

Kulturkompis groups can free of charge attend cultural activities in their home town. After the activity the group has a "Summary in Swedish" where you discuss three short matters about what they have experienced. To take part of the Kulturkompis package you need to be four people (at least half the group should be newcomers/asylum seekers).

Facebook.com/kulturkompis

http://www.kulturkompis.nu/stockholm/

www.subtopia.se


Om Subtopia

Till Subtopia kommer konstnärer, artister, filmare, musiker, graffitimålare, cirkuskompanier, studenter, producenter, sociala entreprenörer och andra kreativa företagare för att skapa, arbeta, utvecklas och göra världen lite vackrare och bättre. Kulturklustret Subtopia drivs av att skapa, uppfinna, fantisera, experimentera, våga ta risker, bryta mot regler och på tanken om rätten att fritt hysa en åsikt och att kunna uttrycka den oavsett format. Subtopia är 15 000 kvm kreativa utrymmen. Här finns mer än 80 företag, ideella föreningar och utbildningar. Subtopia är navet i ett nätverk av människor och idéer. En plattform där var och en får möjlighet att följa sina drömmar och utvecklas på egna villkor. Subtopia arbetar för att underlätta tekniska, kommersiella och sociala aspekter av den kreativa processen; vi är infrastruktur skapad för att främja innovation. Subtopia är involverade i många olika projekt som cirkusbranschmässan Subcase, internationella cirkusproduktioner och lokala utvecklingsprojekt. Dessutom skapar Subtopia varje år tidningen Magasin Subtopia. Subtopia har samarbetspartners världen över och är en del av flera internationella nätverk som European Cultural Foundation och Trans Europe Halles. Subtopia är även en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka AB och motorn i Botkyrka kommuns satsning på konst, kultur och kreativa näringar. Om du vill uppleva Subtopiaområdet så anordnas här seminarier, filmvisningar, workshoppar, cirkusföreställningar och mycket annat. Subtopia driver också scen för samtida cirkus; Hangaren Subtopia, i ett före detta virkeslager intill Albysjön. På Hangarens scen kan du uppleva svensk, internationell, ny och inte minst – exceptionell cirkus. Här har cirkuskompanier som kanadensiska The 7 Fingers, finska Race Horse Company, Marockanska Groupe Acrobatique de Tanger och svenska Cirkus Cirkör uppträtt. Hangaren är med sina 2 150 kvadratmeter öppen yta också en av Stockholmsområdets största inspelningsstudior för film och tv. Här har bland annat produktioner som Körslaget, Kung Fury och Top Model spelats in. Hangaren är också en utmärkt lokal för stora produktionsrepetitioner varför artister som Roxette, Melissa Horn och Peter Jöback valt att förbereda sina shower här. Sedan The Knife fyllde Hangaren till bredden används också lokalen som konsertscen.


Kontaktpersoner

Elin Borrie
Marknadschef
Elin Borrie