2021-07-01 11:51Pressmeddelande

Sturebadet inleder samarbete med Howdy®.

SturebadetSturebadet

Sturebadet arbetar med att förbättra människors välbefinnande, med service och kvalitet i världsklass. Det gäller alla människor företaget möter – medlemmar, kunder, gäster likväl som medarbetare. I en värld som är i ständig expansion och ökand hastighet, kan stress och dess konsekvenser ta livskraft och glädje från oss om vi inte är uppmärksamma. Med verktyget Howdy får vi hjälp att regelbundet stämma av vårt mentala och fysiska välbefinnande. Som arbetsgivare ger det Sturebadet en möjlighet att upptäcka eventuella signaler i god tid och initiera proaktiva åtgärder, så att våra medarbetare kan öka sin mentala hälsa och minska fysisk smärta och obehag.

Genom Howdys app ställs fem frågor varannan vecka till företagets medarbetare. Frågorna tas utifrån den vetenskapliga ramen WHO-5 som använts i över 200 vetenskapliga studier sedan lanseringen 1998 av professor Per Bech. Medarbetaren som besvarar frågorna får en inblick i sitt eget välbefinnande och får via appen även tillgång till ett bibliotek av information, artiklar och övningar som är relevanta för det egna välbefinnandet. De individuella resultaten är helt anonyma. Företaget får i sin tur en lägesrapport över hur det står till med den övergripande mentala hälsan på arbetsplatsen.

Börjar resultaten hos en medarbetare visa lägre siffror blir denna kontaktad av Howdy Beredskap som bemannas av specialister inom t.ex. psykologi och sjukgymnastik. Samtalets syfte är att utvärdera eventuella varningssignaler och vid behov ge råd, stöd och uppmuntran till vidare handling att förbygga och öka välbefinnandet. Råden kan t.ex. vara att samtala med sin chef för att ändra belastning i arbetet men kan likaväl handla om råd i privatlivet.

Howdys egna omfattande studier visar att sjukfrånvaron på företag sänks mellan 30–50% och återhämtning vid sjukdom går 6 gånger så snabbt. 46% av Howdys användare svarar dessutom att de upplever en ökad reflektion kring sitt eget välbefinnande – kanske det absolut viktigaste när det gäller att ta hand om din egen hälsa.  

  • Som arbetsgivare är det viktigt att värna om hela människan. Våra medarbetare spenderar större delen av sitt liv på arbetsplatsen och om arbetslivet kan vara en del av livet där man känner sig uppskattad, trygg och omhändertagen presterar man bättre i alla delar av sitt liv. Känner vi att vi presterar bra, mår vi bra. Mår vi bra är det enklare att göra gott för andra människor, ta ansvar för värden vi lever i och bidra till en bättre värld, säger Sunniva Fallan Röd, vd Sturebadet AB.
  • Sturebadet är ett mycket spännande företag som fokuserar på medarbetarnas välbefinnande, så vi är verkligen nöjda med att Sturebadet har valt Howdy®, som ett digitalt verktyg för att stödja det viktiga arbetet med välbefinnande. Uppgifter om medarbetarnas välbefinnande är lika viktiga som företagets övriga nyckeltal när du vill agera i framkant, så det är mycket bra att vi nu kan hjälpa Sturebadet att fatta datadrivna beslut, säger Rasmus Hartung, VD Howdy AB.

     Om Sturebadet

Sturebadet Holding driver den anrika anläggningen Sturebadet i Sturegallerian. I koncernen ingår även en av Sveriges bredaste specialistläkarmottagningar Sturebadet Läkarmottagning som ligger på Humlegårdsgatan i Stockholm.

Kontaktpersoner

Patrik Cederquist
Marknadschef
Patrik Cederquist