2020-03-19 10:22Pressmeddelande

Existentiell Filmfestival Dalarna 2020 ställs in på grund av coronasmittan

Den sjuttonde existentiella filmfestivalen som skulle ha ägt rum 23 – 24 april på Mediehuset i Falun ställs in på grund av coronasmittan, efter beslut från festivalens planeringsgrupp. Utifrån de nuvarande rekommendationer som framhållits från Regeringen och Folkhälsomyndigheten gällande sociala sammankomster samt de rådande förhållningsregler som antagits vid Högskolan Dalarna så väljer festivalen att ställa in den kommande festivalen.

– Det är otroligt tråkigt att behöva ställa in vårens festival och årets två bästa dagar, med ett så spännande program och så många intressanta gäster och filmer” menar Stefan Björnlund, projektledare för festivalen. Festivalens grundidé bygger på det öppna gemensamma samtalet, och en förutsättning för detta möte är deltagarnas trygghet. Vi väljer därför nu att blicka framåt och arbetar utifrån målet att genomföra en festival nästa år. Det finns säkerligen många personliga intryck och existentiella frågor som behöver få utrymme att diskuteras framöver, när vi kan ses igen.

Existentiell Filmfestival Dalarna är filmfestivalen som sätter samtalet i fokus där allmänmänskliga och existentiella frågor diskuteras i förhållande till samhällsaktuella teman. Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.

Festivalens webb: www.existentiellfilmfestival.se

Kontakt: stefan.bjornlund@existentiellfilmfestival.se

Telefon: 070-932 28 64


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Projektledare, Existentiell Filmfestival Dalarna
Stefan Björnlund