2023-01-12 15:45Pressmeddelande

Stockholms Tillskärarakademi får fortsatt förtroende att bedriva utbildningen Mönsterkonstruktör

Den 12 januari 2023 meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att Stockholms Tillskärarakademi får bedriva den ettåriga YH-utbildningen Mönsterkonstruktör i ytterligare fyra år.

Stockholms Tillskärarakademi har bedrivit utbildningen Mönsterkonstruktör sedan 2018 med stor framgång. Utbildningen följer branschens utveckling som går mot en mer hållbar textilindustri och avancerad digitalisering.

– Tack vare vårt fina samarbete med branschen kan vi erbjudan en utbildning som på bästa sätt förbereder våra studerande för en digitaliserad och hållbar mode- och textilindustri, säger Annika Westborg Arenander, verksamhetschef och rektor för Stockholms Tillskärarakademi.

I utbildningen ingår kurser i avancerade mönsterhanteringsprogram. Dessa program, som till exempel CLO 3D, skapar nya möjligheter och kompetensbehov.

– Den digitala utvecklingen går mycket fort i vår bransch vilket skapar nya kunskapskrav och vår utbildning tillgodoser dessa, säger Annika Westborg Arenander.

Nästa start för Mönsterkonstruktör är i augusti och ansökan öppnar i februari. 


Om Stockholms Tillskärarakademi

Stockholms Tillskärarakademi grundades 1913 och har under åren utvecklats till en av de ledande skolorna i mönsterkonstruktion, sömnad, skrädderi och design. Vi drivs av glädjen att utveckla, bevara och lära ut hantverksskickligheten, designen, sömnaden och konstruktionen till våra elever.  Tillskärarakademin står under statlig tillsyn med Skolverket som tillsynsmyndighet. Skolan är en allmännyttig stiftelse med Medborgarskolan som huvudman.


Kontaktpersoner

Annika Westborg
Verksamhetschef
Annika Westborg