2020-11-18 10:10Pressmeddelande

Sveriges gröna innovationskraft växlas upp genom nationellt samarbete

RISE Processum. Foto: Jonas ForsbergRISE Processum. Foto: Jonas Forsberg

Värmland och norrlandskusten har båda långa och stolta traditioner inom skogsnäringen där starka innovationskluster inom både bioraffinaderi och bioekonomi vuxit fram. Nu växlas innovationskraften upp ytterligare genom att Sting Bioeconomy och RISE Processum startar ett formellt samarbete. Tillsammans tar de ett krafttag för att främja skogsinnovationer nationellt och stärker därmed Sveriges position som ledande i världen inom skoglig bioekonomi.

För att nå de globala klimatmålen krävs det en infrastruktur som stödjer utveckling och kommersialisering av nya gröna produkter och tjänster. Sverige har satt ambitiösa och tydliga klimatmål, där samarbeten mellan både regioner och branscher är en nyckel till framgång. Samarbetet mellan Sting Bioeconomy och RISE Processum blir därför ett viktigt bidrag till omställningen mot en fossilfri värld.

RISE Processum är navet i ett starkt skogsindustriellt kluster som sträcker sig längs norrlandskusten, med säte i Örnsköldsvik. I klustret finns en lång och stark tradition inom bioraffinaderi som spänner över såväl gränser och branscher, nationellt som internationellt. Trots klustrets geografiska bredd jobbar de ihop i ett tight team med korta beslutsvägar. Likt Sting Bioeconomy kan de genom sitt stora kontaktnät föra samman entreprenörer med etablerat näringsliv, akademi och samhällsaktörer. I sin unika forskningsmiljö kan de testa nya gröna idéer och produkter hela vägen från laboratorie- till demoskala.

– Vi är mycket imponerade av den kompetens och unika testmiljö som Processum har byggt upp. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med RISE och LignoCity (ett projekt som syftar till att kommersialisera hållbara processer och produkter med fokus på lignin som råvara.) Genom vårt samarbete med Processum adderar vi ytterligera expertis till det unika nätverk vi erbjuder våra startups inom bioekonomi. Vi är mycket stolta och glada över det spännande samarbete vi ser framför oss, säger Victor Isaksen, vd på Sting Bioeconomy.

Tillsammans kan de accelerera innovationsprocessen

Organisationernas olika inriktningar och geografiska platser kompletterar varandra väl. Då samarbetet innebär att regionernas respektive demomiljöer blir mer tillgängliga kan de enkelt skicka startups mellan varandra. Tillsammans kan de därmed accelerera innovationsprocessen och förverkliga fler gröna innovationer.

– Vi ser en stor potential i hur vi kan komplettera varandras styrkor för att driva på omställningen till en bioekonomi. Processum har under åren byggt upp en unik test- och demomiljö för uppskalning och verifiering i samarbete med våra medlemsföretag och samarbetspartners, som också utgör en stark innovationsmiljö. Sting Bioeconomy adderar via sin expertis, inom till exempel kapitalanskaffning, andra viktiga pusselbitar som krävs för att ta en innovation till kommersialisering, säger Gunnar Westin, affärsutvecklare på RISE Processum.

Det är inte första gången regionerna jobbar nära varandra. RISE Processum samarbetar sedan en tid med värmlandsbaserade Paper Province, som likt RISE Processum är resultat av Vinnväxt-initiativ med stöd från Vinnova. Sting Bioeconomy samarbetar även sedan tidigare med bioraffinaderi-klustrets moderbolag RISE.Om Sting Bioeconomy

Sting Bioeconomy stöttar företag inom bioekonomiområdet som har ambitionen att växa på en internationell marknad. Utvalda bolag kan få stöd med affärsutveckling, kapitalanskaffning och internationalisering. Sting Bioeconomy samarbetar med Sting (Stockholm Innovation & Growth) Paper Province och utvalda industripartners. Sting Bioeconomy välkomnar startups både från Sverige och övriga världen och bedriver verksamheten delvis virtuellt. Verksamhetens fokus är hållbara tjänster och produkter baserade på förnyelsebara resurser. Mer information: www.stingbioeconomy.com

Kontaktperson

Helena Wannstedt
Helena Wannstedt