Välkomna till vårt pressrum!


Om oss i media

Om oss

Sting Bioeconomy stöttar företag inom bioekonomiområdet som har ambitionen att växa på en internationell marknad. Utvalda bolag kan få stöd med affärsutveckling, kapitalanskaffning och internationalisering. Sting Bioeconomy samarbetar med Sting (Stockholm Innovation & Growth) Paper Province och utvalda industripartners.

Sting Bioeconomy välkomnar startups både från Sverige och övriga världen och bedriver verksamheten delvis virtuellt. Verksamhetens fokus är hållbara tjänster och produkter baserade på förnyelsebara resurser. Mer information: www.stingbioeconomy.com

Kontaktperson

Helena Wannstedt
Helena Wannstedt