2016-06-30 12:45Pressmeddelande

Soft Touch AB behåller priserna på alla handskar 2016

null

Under 2016 har Soft Touch AB ändrat riktning till att helt fokusera på handskar. Arbetet som lagts ner har gett resultat i form av förbättringar hos tillverkare och fabriker, med högre kontroll på kostnader som följd. Trots en hög dollarkurs kommer företaget därför inte justera några priser på sina handskar.

"Vi har lagt ner mycket arbete på att gå tillbaka till rötterna igen, det vill säga handskar. Produktutvecklingen är förändrad för att ge handskar full fokus. Nu tar vi nya marknadsandelar och då ska våra kunder få bästa tänkbara förutsättningar", säger Michael Cederkvist, VD på Soft Touch AB.

"Vi ger oss nu in i striden om att bli en ännu starkare spelare på handskmarknaden", fortsätter Michael Cederkvist. "Som alla säkert sett så har vi redan lanserat flera nya handelsplatser där vi erbjuder eget varumärke (Private Brand) på våra handskar. Vi kommer också under hösten lansera en rad nya spännande modeller som vi tror mycket på", avslutar Michael Cederkvist.

Soft Touch AB är specialister på tillverkning av arbetshandskar med anor från 1913. Varumärket Soft Touch® utmärker sig genom högsta kvalitet vad avser materialval och design. Ergonomi, funktionalitet och slitstyrka är ledorden i detta sortiment. Idag är Soft Touch ett ledande varumärke på handskar av alla de slag och sortimentet utökas ständigt med nya modeller i takt med att företaget produktutvecklar. Företaget har sitt säte i Partille.


Om Soft Touch AB

Soft Touch AB är specialister på tillverkning av arbetshandskar med anor från 1913. Varumärket Soft Touch® utmärker sig genom högsta kvalitet vad avser materialval och design. Ergonomi, funktionalitet och slitstyrka är ledorden i detta sortiment. Handskar som utmärks genom hög kvalitet men med ett mer standardiserat materialval och design, marknadsförs under varumärket ProTec®. Varje handskmodell är framtagen med eftertanke för att vara flexibel där det behövs eller specialiserad när så krävs. Idag är Soft Touch ett ledande varumärke på handskar av alla de slag och sortimentet utökas ständigt med nya modeller i takt med att företaget produktutvecklar. Företaget har sitt säte i Partille.


Kontaktpersoner

Andreas Linder
Marknadsansvarig
Andreas Linder
Michael Cederkvist
VD
Michael Cederkvist
Magnus Gustafsson
Inköpare
Magnus Gustafsson