2014-04-24 23:26Pressmeddelande

Sveriges första 74-tons flisbil invigd

null

I ett strålande väder invigde Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Martin Lundstedt, vd för Scania och Karin Medin, vd för Söderenergi, Sveriges första 74-tons flisbil idag. Bilen ingår i ett forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk* och har tillverkats av Scania.

Söderenergi har fått dispens från Trafikverket att köra en av de första flisbilarna med totalvikt 74 ton mellan Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn och Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje. Den är inte större eller längre än en vanlig 60-tonsbil men har flera axlar som innebär att den kan lasta mer.

- För oss på Söderenergi, innebär det att antalet transporter kan minskas med cirka en tredjedel, berättade Karin Medin, vd. Bränsleförbrukningen kommer att minska med 13 procent. Vidare drivs Söderenergis bil med ren biodiesel tillverkad av raps, vilket minskar CO2-utsläppen ytterligare.

- Det var roligt att köra 74-tonsekipaget, öppnade Catharina Elmsäter-Svärd som strax före invigningen fått möjligheten att prova bilen på Scanias provkörningsbana i Södertälje. Vi är oerhört beroende av smarta, säkra och miljömässigt bra transporter i vårt avlånga land. Söderenergi som tänker framåt och vunnit utmärkelser för sitt miljötänkande blir nu ännu smartare genom att använda den nya bilen. Viktigt är att där vi inte har järnväg hela vägen och omlastning behövs kunna komplettera med effektiva lastbilar.

Hon lyfte också fram det uppdrag som regeringen nyligen gett Transportstyrelsen och Trafikverket att förbereda för att lastbilar med 74 tons vikt permanent ska kunna trafikera delar av det allmänna vägnätet.

- Vi är jättestolta att vara med i det här samarbetet och bidra till att ta fram den här effektiva bilen. Vi satsar mycket pengar på forskning och utveckling med bränsleeffektivitet och CO2 minskning i fokus – och det är precis vad den här bilen handlar om, sa Martin Lundstedt, vd för Scania.

I ett efterföljande panelsamtal i vilken Johanna Enström, Skogforsk, Christer Segersteen Södra Skogsägarna, Thomas Asp,Trafikverket, Carina Håkansson, Skogsindustrierna, Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme, Jan Kilström Green Cargo, samt Ulric Långberg, Åkeriföretagen medverkade, var samtliga ense om att det är bra inte minst konkurrensmässigt för skogsindustrin och försörjningen med biobränslen till energiproduktion men också ur miljösynpunkt att 74-tons-bilarna kommer i ordinarie trafik där förutsättningarna finns. Dock med en brasklapp att det inte sker en flytt av gods från tåg till bil utan som på Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn hitta en perfekt kombination där trafikslagen effektivt kompletterar varandra.

* Skogforsks forskningsprojekt handlar om att utveckla mer miljövänliga och kostnadseffektiva transporter från skogen och därmed också öka konkurrenskraften för skogsindustrin och transporter av biobränsle.

Bildtext: Invigning av den första 74-tonsflisbilen på Söderenergis bränsleterminal i Nykvarn. Fr v. Karin Medin, vd Söderenergi, Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister samt Martin Lundstedt, vd Scania. Foto: Stig Almqvist

Mer information:

Olle Ankarling, logistiker, Söderenergi AB  tel: 0768 03 35 72

Joakim Eriksson, skogssegmentansvarig (Forestry), Scania AB tel: 010 7066000

Johanna Enström, projektledare, Skogforsk  tel: 018 18 85 02

Madeleine Engfeldt-Julin, kommunikationschef Söderenergi   tel: 0768 03 35 06Om Söderenergi

Vi skapar fjärr- och kraftvärme i södra Storstockholm. Med innovativa lösningar tillsammans med kunder inom återvinning och energi. Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar med en miljötjänst för ett hållbart samhälle.


Kontaktpersoner

Camilla Koebe
Hållbarhets- och kommunikationschef
Camilla Koebe
Robert Tingvall
vd
Robert Tingvall