2020-04-28 16:29Nyheter

Söderenergis Årsredovisning 2019

null

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat också ta del av vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete tillsammans med övergripande händelser och utveckling under året. Ta gärna del av Karin Medins beskrivning av verksamheten och framtidsspaningarna i hennes VD ord.

Direktlänk till årsredovisningen.

Söderenergis primära uppgift är att förse ägarnas marknadsbolag, Södertörns Fjärrvärme respektive Telge Nät, med konkurrenskraftig och miljömässigt uthållig fjärrvärme. Vi gör mer än så.

”I vår strävan att kunna erbjuda den mest värdefulla miljötjänsten för kunder och samhälle ser vi att avfall är en av de största utmaningarna för ett hållbart samhälle. Trots att återvinningsföretagen kämpar med att öka andelen återvunna material i avfallet kommer det inte att räcka. Fjärrvärmen är svaret och lösningen på många av problemen.” Så inleder Karin Medin sitt VD ord.

Ett axplock från 2019. Året präglades av vår miljöinvestering och utvecklingsprojektet för en av våra baspannor, tidigare nyhet. Andelen förnybara och återvunna bränslen stod för 99,5 % och vi märkte tydligt av en pressad bränslemarknad. Vi lanserade 2 MEND-IX, ett verifikat som lovar spårbarhet, transparens och varumärkesskydd i avfallsströmmarna. Vi blev också ägare av Skogås panncentral och ”vår” tåg- och bränsleterminal.

Hos oss är hållbarhetsfrågorna en integrerad del av verksamheten och därför är det också naturligt att hållbarhetsrapporten är en del av vår årsredovisning. Tillsammans med våra intressenter håller vi en öppen dialog för en hållbar utveckling över tid. Att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter är hållbar utveckling för oss.

Vad sägs om några siffror inom ramen av vår Miljötjänst.

111 ton omhändertagna tungmetaller

1 585 GWh värme och 397 GWh el enbart från avfall

3 388 ton återvunnen metall

22 059 ton konstruktionsmaterial

Söderenergis Årsredovisning 2019 (pdf)

Årsredovisningen godkänns formellt på årsstämman den 26 maj 2020.


Om Söderenergi

Vi skapar fjärr- och kraftvärme i södra Storstockholm. Med innovativa lösningar tillsammans med kunder inom återvinning och energi. Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar med en miljötjänst för ett hållbart samhälle.


Kontaktpersoner

Camilla Koebe
Hållbarhets- och kommunikationschef
Camilla Koebe
Robert Tingvall
vd
Robert Tingvall