2021-04-30 17:19Nyheter

Söderenergi Årsredovisning 2020

null

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete tillsammans med övergripande händelser och utveckling under året.

I korthet beskriver vi också vår verksamhet, vad vår miljötjänst står för och dess nyttor.

Ta gärna del av Karin Medins vd ord, som inleds med att ”2020 är året då påfrestningarna gjorde sig gällande. Pandemin, branden i Nykvarn, låga elintäkter och höga produktionskostnader och ett ovanligt varmt år summerar ett oförutsägbart och ekonomiskt tungt år för Söderenergi.”

Karin förmedlar också att ”Svensk fjärrvärmes förmåga att hantera en ökande mängd avfall ansvarsfullt är en garant för att kunna bibehålla ett svenskt deponiförbud. Den cirkulära kopplingen mellan avfall och energi illustreras otäckt tydligt i röken från Kagghamra. Är detta en föraning om hur Sverige kan se ut utan fjärrvärme? Svensk fjärrvärme är en Avfallskraft. Var rädd om den.”

Ladda ned Årsredovisningen här


Om Söderenergi

Vi skapar fjärr- och kraftvärme i södra Storstockholm. Med innovativa lösningar tillsammans med kunder inom återvinning och energi. Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar med en miljötjänst för ett hållbart samhälle.


Kontaktpersoner

Camilla Koebe
Hållbarhets- och kommunikationschef
Camilla Koebe
Robert Tingvall
vd
Robert Tingvall