2017-04-28 08:25Nyheter

Klimat- och resursbokslut

null

Hur påverkar Söderenergis miljötjänst klimatet och jordens resurser?

Under 2016 har vi gjort två viktiga bokslut. Vi ville veta hur vi sköter oss i klimatfrågan och hur vi värnar om jordens resurser.

Klimatbokslutet visar att vi 2015 undvikit utsläpp av närmare 800 000 ton koldioxid. Vårt resursbokslut visar att vi värnar om jordens resurser. Med förnybara och återvunna bränslen har vi under samma år undvikit användning av jordens resurser motsvarande 180 000 ton kol.


Om Söderenergi

Vi skapar fjärr- och kraftvärme i södra Storstockholm. Med innovativa lösningar tillsammans med kunder inom återvinning och energi. Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar med en miljötjänst för ett hållbart samhälle.


Kontaktpersoner

Camilla Koebe
Hållbarhets- och kommunikationschef
Camilla Koebe
Robert Tingvall
vd
Robert Tingvall