2014-01-09 23:44Nyheter

Explosion i svavelsilo snabbt under kontroll

Under eftermiddagen idag inträffade en explosion i svavelsilon i Igelsta kraftvärmeverk. Säkerhetssystemet fungerade som det skulle vilket innebar att sprängblecket utlöstes. Inga personskador uppstod. Rökutvecklingen upphörde snabbt. Som en ren säkerhetsåtgärd har brandförsvaret fyllt silon med skum. Explosionen inträffade i samband med påfyllning av svavel. Naturligtvis kommer en utredning att ske snarast om vad som orsakat explosionen.Svavlet används i rökgasreningen för att vi ska kunna elda returträ dvs byggavfall vilket är miljömässigt bra samt resurssnålt. Inga avbrott har skett i värme- och elproduktionen. Nu under natten ronderas anläggningen regelbundet.

Vi beklagar ev olägenheter/oro som uppstått i grannskapet på grund av händelsen.


Om Söderenergi

Vi skapar fjärr- och kraftvärme i södra Storstockholm. Med innovativa lösningar tillsammans med kunder inom återvinning och energi. Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och en aktör som bidrar med en miljötjänst för ett hållbart samhälle.


Kontaktpersoner

Camilla Koebe
Hållbarhets- och kommunikationschef
Camilla Koebe
Robert Tingvall
vd
Robert Tingvall