2023-10-19 14:07Pressmeddelande

Världsarvet Grimeton sänder FN-dagsmeddelande formulerat vid systerstationen Babice

Världsarvet Radiostationen GrimetonVärldsarvet Grimeton Radiostation är världens bästa plats för att uppleva utvecklingen av trådlös kommunikation. Den 24 oktober sänds FN-budskapet via morsekod, denna gång formulerat i Polen av Babices vänförening.

I Grimeton har man en tradition att varje år låta någon sända ett meddelande på FN-dagen via den unika och värlsarvsklassade långvågssändaren från 1924. I år bjuds vänföreningen för systerstationen i Babice, Polen in att formulera meddelandet som går ut globalt från Grimeton. Föreningen förvaltar historian om Babices station vars antenner och långvågssändarstation sönderbombades 1945. Vänföreningen uppmärksammar i år Babice radiostations 100-årsjubileum.

Allmänheten välkomnas att vara med under sändarstarten och utsändningen i sändarsalen i Grimeton på FN-dagen den 24 oktober 2023. Arrangemanget är gratis men alla rekommenderas att boka sin biljett på www.grimeton.org för att garanteras plats.  

Babice radiostation totalförstörd 1945 - Grimeton den enda i världen idag

Radiostationen i Polen invigdes för 100 år sedan i år och ingick i samma transatlantiska nätverk som Grimeton, men bombades under andra världskriget. Deras vänförening är dock mycket aktiv och får i år möjligheten att nå ut via antennen i Grimeton när SAQ startas på årets FN-dag. Världsarvet Grimetons egen förening, Vänföreningen Alexander är på plats i Sändarsalen och kör igång den unika 200 kW Alexanderson-alternator från 1924, på frekvensen 17,2 kHz CW.

Babice radiostation i Polen bombades 1945 - en tvilling till Grimeton

Babice radiostation i Polen bombades 1945 - en tvilling till Grimeton
(arkivbild Babice)

Radioamatörer över hela världen kommer att koppla upp sig med sin radiomottagarutrustning och ta emot meddelandet från Grimeton. Man kan också följa hela arrangemanget på Youtube och se vad som händer i sändarsalen här på Världsarvet Grimeton från start till slut. Hur meddelandet lyder kommer att publiceras på www.grimeton.org på FN-dagen efter att utsändningen är gjord.

Kaféet i världsarvets Besökscentrum är speciellt öppet denna dag från 15.00 – 16.30 så man kan ta en FN-dagsfika innan man går till sändarsalen.

Program och sändningsschema / Transmission schedule & YouTube Live stream
16:25 CET (14:25 UTC): Live stream on YouTube begins.
16:30 CET (14:30 UTC): Startup and tuning of the Alexanderson Alternator SAQ.
17:00 CET (15:00 UTC): Transmission of a message from SAQ.

Live Video på YouTube
https://youtu.be/v3QD0tT6f8c

Länk till webbplatsen för Babice för mer information om stationen
Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza (trcn.pl)


Om FN-dagen i Sverige - tema FN och rättvisan
Svenska FN-förbundet ägnar årets seminarium på FN-dagen den 24 oktober åt temat FN och rättvisan. I år fyller också FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 75 år.  Se mer om det på Svenska FN-förbundet

P-VII-80-1_interior_babice

P-VII-77-1-babice_cental

Babice radiostation i Polen bombades 1945, telegrafister (arkivbild Babice)


Om ...

World Heritage Grimeton Radio Station För drygt 100 år sedan experimenterade uppfinnaren Ernst Alexanderson på andra sidan Atlanten. Det han inte visste då, var att hans uppfinning skulle bana vägen för det trådlösa samhällets framväxt. Tekniken installerades på nio platser runt om i världen, bland annat på den svenska västkusten i Grimeton. Nu kunde svensken skicka ett telegram till USA på under 20 minuter, vilket tidigare tagit flera veckor. Något som inte minst kom att påverka handelsförbindelserna mellan de båda kontinenterna. 2004 blev Grimeton Radiostation upptagen på UNESCO:s världsarvslista över unika natur- och kulturarv värda att bevara för framtiden. Det beror delvis på att stationen i Grimeton är den enda kvarvarande av sitt slag som visar hur trådlös teknik såg ut i sin vagga, men också vad den tekniskt sätt möjliggjort för oss människor. Idag är trådlös teknik något som vi alla nyttjar och ibland tar för givet, vilket inte hade varit möjligt utan framsteg som det vi kan bevittna i Grimeton.


Kontaktpersoner

Lena Bager
Kommunikation & PR Världsarvet Grimeton
Lena Bager
VD Världarvet Grimeton Radiostation
Camilla Lugnet
Ordförande Vänföreningen Babice
Jaroslav (Jarek) Chrapek