2023-12-01 10:57Pressmeddelande

Världsarvet Grimeton Radiostation sänder julbudskap globalt på julaftons morgon

Alexandersonalternatorn, SAQ Världsarvet Grimeton RadiostationAlexandersonalternatorn, SAQ Världsarvet Grimeton Radiostation

Enligt tradition startas den unika långvågssändaren på julaftons morgon för att sända sitt julbudskap från Världsarvet Grimeton. Radioentusiasterna över hela världen sitter vid sina mottagare och väntar spänt på signal för att ta emot. De som inte har en egen utrustning kan följa på plats i sändarsalen eller titta live på Youtube.

Kaj Sundberg Grimeton telegrafist och medlem i Vänföreningen Alexander, Världsarvet Grimeton Radiosstation

Kaj Sundberg Grimeton telegrafist och medlem i Vänföreningen Alexander, Världsarvet Grimeton Radiosstation knackar iväg morsebudskapet när hela maskineriet är redo.

Julafton 24 december
Kl. 08.00 / 8.00 am (CET)

Då slår Vänföreningen Alexander upp sändarsalens dörrar och du kan följa hela uppstarten av den hundraåriga sändaren på plats för att kl. 09.00 vara med när telegrafisten med morsekod sänder 2023 års jultelegram till hela världen. Ett fåtal biljetter finns kvar för den som vill uppleva det hela på plats i sändarsalen.

Live på Youtube
Evenemanget kan även följas via https://www.youtube.com/@AlexanderSAQ/streams

För dig med amatörradio:
Information om frekvenser kommer att läggas upp på https://alexander.n.se/ Välkommen att uppleva en julaftonsmorgon med global räckvidd – var du än är!

Världsarvet Radiostationen Grimeton

Världsarvet Radiostationen Grimeton i vinterskrud planerar för traditionsenligt julbudskapsutsändning.Om ...

World Heritage Grimeton Radio Station För drygt 100 år sedan experimenterade uppfinnaren Ernst Alexanderson på andra sidan Atlanten. Det han inte visste då, var att hans uppfinning skulle bana vägen för det trådlösa samhällets framväxt. Tekniken installerades på nio platser runt om i världen, bland annat på den svenska västkusten i Grimeton. Nu kunde svensken skicka ett telegram till USA på under 20 minuter, vilket tidigare tagit flera veckor. Något som inte minst kom att påverka handelsförbindelserna mellan de båda kontinenterna. 2004 blev Grimeton Radiostation upptagen på UNESCO:s världsarvslista över unika natur- och kulturarv värda att bevara för framtiden. Det beror delvis på att stationen i Grimeton är den enda kvarvarande av sitt slag som visar hur trådlös teknik såg ut i sin vagga, men också vad den tekniskt sätt möjliggjort för oss människor. Idag är trådlös teknik något som vi alla nyttjar och ibland tar för givet, vilket inte hade varit möjligt utan framsteg som det vi kan bevittna i Grimeton.


Kontaktpersoner

Lena Bager
Kommunikation & PR Världsarvet Grimeton
Lena Bager