2022-11-30 16:24Pressmeddelande

Världsarvet Grimeton är på historiejakt högt och lågt

Grimeton radiostation1940-1950-tal. Grimeton Oskar Svensson och Ivar Ohlsson. Mastmålning.

Var din farfar här på 1920-talet och byggde radiostationen? Eller i Yngeredsfors kraftstation som försåg radiostationen med den elektricitet som behövdes för att sända telegrammen med långvåg till Long Island, NY? Satt din mamma på telegrafstationen i Göteborg? Var det din gamla granne som såg till att telegrammen kunde tas emot på stationen i Kungsbacka? Hade du kanske din praktik som student här på radiostationen under perioden 1950-1980? Var det du som krattade gångarna så här alltid var snyggt och prydligt? Eller var Grimetons telegramförbindelser din länk till nära och kära på andra platser i världen? Eller var det här din pappa och mamma blev blixtförälskade och din historia börjar?

Nu letar Världarvet Grimeton efter ännu fler historier till sitt arkiv och för att hitta dem bjuder man in alla som har bilder, gamla kvitton, telegram eller kanske ett kärleksbrev att komma till radiostationens besökscentrum den 15 december 2022 mellan kl 14 och kl 18.

Cornelia Magusson, Verksamhetsutvecklare vid Världsarvet Radiostationen Grimeton är projektledare för Hållbar Platsutveckling som valts ut att få medel av Tillväxtverket

Cornelia Magusson, verksamhetsutvecklare vid Världsarvet Grimeton ser fram emot mötet med alla "historie- och bildinlämnare"

- Det är så många som arbetat här under våra snart hundra år långa trådlösa historia och ännu fler som på något sätt har minnen eller upplevelser som vi längtar efter att få ta del av, säger projektledare Cornelia Magnusson på Världsarvet Grimeton. Vi välkomnar allt spännande som människor runtom Grimeton har att berätta, men hoppas också få historier från lite längre håll. Elen som drev radiostationen kom från Yngeredsfors, mottagarstationen fanns i Kungsbacka och telegrafstationen låg ju i Göteborg.

Grimeton har ett eget och välfyllt arkiv och det är det som är skattkistan man öst ur när man under de senaste åren också uppdaterat hela sin interaktiva utställning. I detta arbete har världsarvets Per Berglund haft ett mycket spännande och viktigt arbete. De som har berättelser och bilder att bidra med kommer att träffa just Per och Cornelia vid insamlingen och dessutom bjudas på glögg.

- Om man inte kan komma just denna eftermiddag så får man självklart även höra av sig via email, telefon, snigelpost eller varför inte via morsekod, skrattar Per Berglund. Men det är ju väldigt kul om man kommer personligen så vi kan få prata minnen.

Invigning av radiostationen i Grimeton 1925

Invigning av radiostationen i Grimeton 1925

Insamlingen är en aktivitet i det destinationsutvecklingsprojekt som pågår just nu med stöd av Tillväxtverket. Tillväxtverket valde ut Grimeton som ett av Sveriges världsarv där man vill satsa ordenligt på hållbar platsutveckling med en utvecklingsmodell som varit framgångsrik i andra länder.

Världsarvet Grimeton Radiostation, Varberg.

Världsarvet Grimeton Radiostation, Varberg, firar 100 år 2025 och samlar ännu fler historier till sin unika världsarvshistoria

Den som vill komma bör föranmäla sig i Facebook-eventet, eller mejla till kommunikation@grimeton.org så snart som möjligt, enligt nyheten på Världsarvet Grimetons hemsida.Om ...

För drygt 100 år sedan experimenterade uppfinnaren Ernst Alexanderson på andra sidan Atlanten. Det han inte visste då, var att hans uppfinning skulle bana vägen för det trådlösa samhällets framväxt. Tekniken installerades på nio platser runt om i världen, bland annat på den svenska västkusten i Grimeton. Nu kunde svensken skicka ett telegram till USA på under 20 minuter, vilket tidigare tagit flera veckor. Något som inte minst kom att påverka handelsförbindelserna mellan de båda kontinenterna. 2004 blev Grimeton Radiostation upptagen på UNESCO:s världsarvslista över unika natur- och kulturarv värda att bevara för framtiden. Det beror delvis på att stationen i Grimeton är den enda kvarvarande av sitt slag som visar hur trådlös teknik såg ut i sin vagga, men också vad den tekniskt sätt möjliggjort för oss människor. Idag är trådlös teknik något som vi alla nyttjar och ibland tar för givet, vilket inte hade varit möjligt utan framsteg som det vi kan bevittna i Grimeton.


Kontaktpersoner

Verksamhetsutvecklare
Cornelia Magnusson
Lena Bager
Kommunikation & PR Världsarvet Grimeton
Lena Bager