2023-02-08 09:46Pressmeddelande

SAQ sänder på Unescos World Radio Day 13 februari

Långvågssändaren från 1924 används på World Radio Day den 13 februari 2023 för att uppmärksamma Unescos tema "Radio and Peace".Långvågssändaren från 1924 används på World Radio Day den 13 februari 2023 för att uppmärksamma Unescos tema "Radio and Peace".

Den 13 februari infaller den tolfte i raden av ”World Radio Day – Världsradiodagen” och årets tema är ”Radio and Peace”. Den snart hundraåriga SAQ Alexanderson-alternatorn startas därför och sänder ett fredsbudskap till hela världen från Grimeton. Budskapen från den unika sändaren från 1924 går ut på frekvensen 17,2 kHz CW och väntas tas emot av tusentals radioentusiaster världen över. Världsradiodagen är ett initiativ av Unesco.

Världsradiodagen, är en dag som uppmärksammar radion som ett kraftfullt kommunikationsverktyg som når hela världen. Radion är speciellt viktig i glest befolkade områden och för särskilt utsatta människor, tex. analfabeter, vilka har svårt att nås av andra typer av kommunikation. Världsradiodagen syftar till att:

» öka medvetenheten om vikten av radion som kommunikationsverktyg
» uppmuntra beslutsfattare att ge tillgång till information via radio
» stärka nätverk och internationella samarbeten mellan programföretag

Den som har en mottagarradio kan ta emot SAQ:s fredsbudskap från Grimeton. Saknar man en sådan utrustning, kan man följa arrangemanget på Youtube och se vad som händer i sändarsalen på Världsarvet Grimeton från start tills dess att man stänger av sändaren för den här gången. För arrangemanget står Världarvet Grimetons vänförening Alexander.

Program och sändningsschema 13 februari 2023

15:00 CET (14:00 UTC): The transmitter hall at World Heritage Grimeton Radio Station is opened for visitors. Transmission & YouTube live stream
15:25 CET (14:25 UTC): Live stream on YouTube begins
15:30 CET (14:30 UTC): Startup and tuning of the Alexanderson Alternator SAQ
16:00 CET (15:00 UTC): Transmission of a peace message from SAQ

För mer information: 
Föreningen Alexanders hemsida https://alexander.n.se/9967/
Världsarvet Grimetons hemsida SAQ sänder Unescos fredsbudskap på World Radio Day 13 februari | Grimeton

UNESCOs information om World Radio Day 
Radio and Peace | UNESCO

Transmission of peace message will be arranged on World Radio Day February 13th, 2023 - from Grimeton.


Om ...

World Heritage Grimeton Radio Station För drygt 100 år sedan experimenterade uppfinnaren Ernst Alexanderson på andra sidan Atlanten. Det han inte visste då, var att hans uppfinning skulle bana vägen för det trådlösa samhällets framväxt. Tekniken installerades på nio platser runt om i världen, bland annat på den svenska västkusten i Grimeton. Nu kunde svensken skicka ett telegram till USA på under 20 minuter, vilket tidigare tagit flera veckor. Något som inte minst kom att påverka handelsförbindelserna mellan de båda kontinenterna. 2004 blev Grimeton Radiostation upptagen på UNESCO:s världsarvslista över unika natur- och kulturarv värda att bevara för framtiden. Det beror delvis på att stationen i Grimeton är den enda kvarvarande av sitt slag som visar hur trådlös teknik såg ut i sin vagga, men också vad den tekniskt sätt möjliggjort för oss människor. Idag är trådlös teknik något som vi alla nyttjar och ibland tar för givet, vilket inte hade varit möjligt utan framsteg som det vi kan bevittna i Grimeton.


Kontaktpersoner

Lena Bager
Kommunikation & PR Världsarvet Grimeton
Lena Bager
VD Världarvet Grimeton Radiostation
Camilla Lugnet