2019-09-09 12:04Pressmeddelande

Skogssällskapet söker vd till den finska verksam­heten

Foto: Matilda HolmqvistFoto: Matilda Holmqvist

Skogssällskapet finns i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. Verksamheten i Finland har sedan starten 2015 varit ett delägt bolag, men sedan 1 juli 2019 har Skogssällskapet AB tagit över hela ägandet av Skogssällskapet Finland Oy AB.

– Vi har sett att det finns ett stort intresse bland finska skogsägare för vår skogsförvaltning, och potential att utveckla verksamheten. Att Skogssällskapet går in och tar över hela ägandet för det finska bolaget är ett sätt att skapa förutsättningar för en stabil tillväxt, berättar Calle Nordqvist, vd och koncernchef för Skogssällskapet.

Som en del i utvecklingen söker Skogssällskapet nu en vd för bolaget Skogssällskapet Finland Oy AB. 

Läs annonsen här (på engelska) >>


Om Skogssällskapet

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Vi finns i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. Våra skogsförvaltare hjälper skogsägare att utveckla skogsfastigheter, så att de når sin fulla potential. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Som fristående stiftelse, utan ägarintressen i sågverk eller industri, utgår vi från varje skogsägares egna mål i skötseln av deras skogar. I Sverige har vi 25 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland i Cēsis och Ludza och i Litauen i Kaunas. Se alla våra kontor under Kontakt.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf