2018-10-08 16:25Pressmeddelande

Billingehov ishall, ett nära samarbete mellan Skövde kommun och Skeppsviken

null

Det var 34 år sedan Skövde kommun senast fick en ny isyta och vi från Skeppsvikens sida har fått förtroendet att bygga den senaste isytan, hall B på Billingehov och med uppgradering av även befintliga hall A och till viss del även den lilla isytan i hall C.

Efter en tilldelning i januari 2017 efter en anbudstävlan, projektering fram till semestern och med en försenad byggstart utifrån en justering av projektbudgeten så drog projektet ”Ny isyta Billingehov” igång i slutet av september 2017. 

Projektets mål har varit byggnation med energieffektiva metoder utifrån ett miljö- och driftsekonomiskt perspektiv, materialval för en god och hållbar inomhusmiljö över tid och logistik och kommunikation då många personer vistas i och passerar dagligen i idrottsområdet parallellt med många transporter och tillträden till olika fastigheter. Projektet har genomförts med pågående verksamhet i befintliga lokaler och med fortsatta möjligheter för de 8 föreningarna att bedriva sina respektive verksamheter i området. Projektet har jobbat mot en totalbudget där även Skövde kommuns byggherrekostnader har redovisats och stämts av som en övergripande del av projektbudgeten. Budgeten hölls, även om en hel del förändringar har hanterats under resans gång. 

Produktionen har utmanats av en lång och kall vår under husbyggnationen och en historiskt varm sommar när kylanläggning skulle driftsättas och is tillverkas. Vidare passerar dagligen ca 2000 personer området med många transporter till och från olika verksamheter. 

Återvinning av energi från kyltillverkningen sker på olika nivåer med både hög- och lågtempererat vatten för att så effektivt som möjligt ta tillvara tillförd energi. 

Inom ramen för projektet har hela anläggningens kylsystem bytts ut till ett CO2-system i kyltillverkningen och med ammoniaklösning som köldbärare. Båda isytorna är förberedda för åretruntdrift bl.a. med funktioner för undervärme, och då framförallt den nya hallen som har erforderliga slussfunktioner och ett anpassat klimatskal. 

Befintlig hall har fått en ny ispist, ombyggda sekretariat och avbytatarbås, ny sarg och en hel del kringarbeten för detta. Projektet har även tillskapat ett nytt garage när befintligt användes till nytt kylmaskin och teknikrum. Båda hallarna har avfuktningsanäggning, och befintlig hall har fått sitt befintliga styrsytem utbytt. Anläggningen har talande utrymningslarm och en del smarta funktioner för tillfällig styrning av istemperaturer mm. 

Tillbyggnaden består i en ny träningshall med tillhörande teknikutrymmen, omklädningsrum, funktionärsrum, föreningslokal, kontor, förråd mm. På isytan samsas ishockey, konståkning och under viss säsong även bandy. 

Efter en officiell invigning den 21/9 känner vi att vi, med stolthet från både beställare och entreprenörer, kan konstatera att Skövde kommun och alla aktiva ungdomar har fått en ny fin isyta att bedriva verksamheter på.
För att citera svenska ishockeyförbundets representant vid förbundets besiktning av isytorna:
”Ni har fått en fantastiskt fin träningshall med tillhörande utrymmen i Skövde”.


Om Skeppsviken Bygg & Fastighet AB

Skeppsviken Bygg & Fastighet AB är en mellanstor bygg- och förvaltningskoncern som även arbetar med projektutveckling. Vi utgår från Skövde och Göteborg och verkar i hela Västsverige. Vår verksamhet är en ständig resa mot platser där människor och företag kan trivas och utvecklas. Följ med oss på vägen dit!​


Kontaktpersoner

Max Larsson
Projektledare
Max Larsson
Malte Larsson
Projektledare/Förvaltare
Malte Larsson
Peter Carlzon
Arbetschef
Peter Carlzon
Nikola Jovetic
Arbetschef
Nikola Jovetic
Martin Larsson
Koncernchef
Martin Larsson
VD Skeppsviken Fastighets AB
Peter Lennartsson
VD Skeppsviken Bygg i Skövde AB
Peter Lennartsson
Davor Sinik
VD Skeppsviken Bygg i Göteborg AB
Davor Sinik