2019-09-03 11:35Nyheter

Framtidens byggmetod drar åt skogen

null

Som ansvarstagande byggbolag är en av våra viktigaste arbetsuppgifter att bidra till utvecklingen av hållbara arbetsmetoder och tekniker. Vi är sedan länge i framkant vad gäller passivhusteknik. En annan teknik som är intressant och som har goda framtidsutsikter är användandet av trä.

I takt med att vi blir fler och fler människor på jorden ökar behovet av bostäder. Det här ställer krav på dels produktionstakten, men även på att bygga hållbart. Och när det kommer till hållbarhet är trä ett oslagbart byggnadsmaterial.

En resurs med återväxt
Träets miljövänliga egenskaper är oomtvistade. Materialet binder koldioxid både som skog och som byggmaterial. Sveriges enorma skogsområden gör att återväxten är snabbare än avverkningen. Faktum är att det trä som behövs för att bygga ett flervåningshus förnyas på bara några få minuter. Jämför det med all sand som behövs för att tillverka betong. Sand är en ändlig resurs, trä är det inte.

Dessutom är avverkning ett sätt att få skogarna att må bra. En välskött skog där avverkningen och återplanteringen sköts som den ska växer snabbare och tar därmed upp mer koldioxid. Ännu en god anledning till att bygga mer med trä.

Men hur stabilt är det?
Som alltid när det handlar om olika byggtekniker finns det för- och nackdelar. Det finns en del skeptiker som hävdar att det inte blir lika stabilt som med andra byggnadsmaterial. De har nog inte förstått fördelarna med t.ex. korslimmat trä, även kallat KL-trä.

Korslimmat trä är massiva träskivor bestående av ihoplimmat virke där vartannat skikt är korslagt. Skivorna består av udda lager virke (dvs. tre, fem, sju, etc. skivor). Tekniken ger träskivorna en mycket god stabilitet. Tjockleken och massiviteten gör även att träet inte skevar eller slår sig.

Dessutom väger korslimmat trä inte på långa vägar så mycket som exempelvis betong och stål vilket medför att nedåtbelastningen blir avsevärt mycket mindre. Lägg till fuktbuffrande egenskaper, bra bullerskydd och en trivsam känsla och du har ett byggnadsmaterial som slår det mesta.

Möjligheter och säkerheter
Möjligheterna med trä utvecklas snabbt och det går att bygga högre och högre fastigheter med tekniken. Vi på Skeppsviken har exempelvis byggt Frostaliden, ett åttavåningshus i Skövde med bärande konstruktion av trä. Du hittar länkar till flera av våra träbaserade projekt här nedan.

Men brandrisken då? Ökar inte den när man bygger med trä? För det första så måste alla nybyggda hus i Sverige motsvara Boverkets krav på brandsäkerhet. Därför kan du känna dig lika trygg i ett trähus som i ett som är byggt av t.ex. betong. De massiva träkonstruktionerna är dessutom mycket svåra att sätta i brand, och det kollager som vid brand bildas på ytan skyddar träet på insidan.

Skeppsviken följer med
Att bygga med trä är som sagt ingen nyhet för oss på Skeppsviken. Vi har sedan länge förstått de positiva egenskaper materialet har. Därför följer vi utvecklingen av trä som byggmaterial under lupp. Det är en stor utmaning för oss och alla andra bolag inom byggbranschen att välja material och anpassa konstruktion och produktion för att klara av de miljömål som hela tiden uppdateras.

Det är vår skyldighet och vårt ansvar, eftersom vår verksamhet på många sätt kan belasta miljön onödigt mycket. Just därför gäller det att vara så varsam man bara kan. Och i denna process är trä ett mycket bra alternativ!

Källor: svenskttra.se, hallbartbyggande.com, storaensoskog.se, brandskyddsforeningen.se


Om Skeppsviken Bygg & Fastighet AB

Skeppsviken Bygg & Fastighet AB är en mellanstor bygg- och förvaltningskoncern som även arbetar med projektutveckling. Vi utgår från Skövde och Göteborg och verkar i hela Västsverige. Vår verksamhet är en ständig resa mot platser där människor och företag kan trivas och utvecklas. Följ med oss på vägen dit!​


Kontaktpersoner

Max Bengtzén
Projektledare
Max Bengtzén
Malte Larsson
Projektledare/Förvaltare
Malte Larsson
Peter Carlzon
Arbetschef
Peter Carlzon
Nikola Jovetic
Arbetschef
Nikola Jovetic
Martin Larsson
Koncernchef
Martin Larsson
VD Skeppsviken Fastighets AB
Peter Lennartsson
VD Skeppsviken Bygg i Skövde AB
Peter Lennartsson
Davor Sinik
VD Skeppsviken Bygg i Göteborg AB
Davor Sinik