2020-06-15 08:01Pressmeddelande

Skellefteå satsar på eldrivet flyg

Henrik LittorinHenrik Littorin

I Skellefteå inleds nu en satsning för att göra flygplatsen redo att ta emot eldrivet flyg. Bakom satsningen står Skellefteå Airport och Skellefteå Kraft, som kommer ta de första stegen som krävs för att testa och kommersialisera eldriven flygtrafik.

-Skellefteå har fantastiska förutsättningar för att erbjuda en testmiljö för eldrivet flyg. Vi har en flygplats med tillgängliga ytor och ett fritt luftrum och sedan har vi Skellefteå Kraft med forskning och utveckling samt produktion av förnybar el, säger Robert Lindberg, vd, Skellefteå Airport.

Dessutom finns både Northvolt och EIT InnoEnergy i regionen, vilka båda kommer kunna bidra med viktiga pusselbitar när eldrivet flyg ska utvecklas.

Northvolt gör i dagsläget en storsatsning i Skellefteå gällande batteriutveckling och energilagring och deras lösningar bidrar med en viktig pusselbit för att kunna hantera de effektbehov som framtidens elflyg kräver. EIT InnoEnergys internationella kontaktnät och djupa kunskap kring framtidens energisystem kommer bl.a. att kunna bidra med de långsiktiga lösningar som kommer att krävas för framtidens eldrivna luftfart.

Ett av målen är att Skellefteå Airport om ett år ska stå redo för att börja kunna ta emot elflyg. Initialt handlar det om testverksamhet där det ska gå att testa start, landning och laddning i en realistisk miljö. Det kan t.ex. handla om batteri- och vätgasdrivna flygplan eller vertikalstartande elfordon för persontransport.

- Den pågående gröna omställningen av transportsektorn är ett prioriterat utvecklingsområde för oss och det skapas många nya möjligheter i takt med att samhället elektrifieras. Vi ser fram mot ett nära partnerskap och att dela med oss av vår innovationskraft och kompetens inom förnybar energi som bidrar till flygets hållbara omställning, säger Ann-Christine Schmidt, forsknings- och utvecklingsansvarig på Skellefteå Kraft.  

På några års sikt är målet att få igång kommersiell trafik till orter inom ca 15 - 20 mil där transportinfrastrukturen på marken är begränsad.

-Snabba och fossilfria flygtransporter till och från Skellefteå skulle kunna bidra med ökad tillgänglighet och därmed tillväxt och utveckling i hela regionen, säger Robert Lindberg.

Arbetet kommer att koordineras av Henrik Littorin som har arbetat med strategi- och hållbarhetsfrågor vid Swedavia och LFV under många år och det senaste året bland annat ansvarat för Swedavias elflygsarbete.


Om Skellefteå Airport AB

Skellefteå Airport är Västerbottens näst största flygplats med ett strategiskt läge mellan Luleå och Umeå. Flygplatsen ägs av Skellefteå Kommun och har cirka 300 000 resenärer per år. Flygplatsen erbjuder reguljärflyg med avgångar till Arlanda. Chartertrafik erbjuds till ett tiotal destinationer inom Europa samt Thailand.