2022-06-09 15:45Pressmeddelande

Nya flygrutter i Kvarkenregionen - regionen gör sig redo för elflyg

Linjerna trafikeras från och med 15 augusti i år, med två rutter per vecka, på måndagar och tisdagarLinjerna trafikeras från och med 15 augusti i år, med två rutter per vecka, på måndagar och tisdagar

Under våren har arbetet varit intensivt inom FAIR-elflygsprojektet och speciellt mellan Skellefteå flygplats (SFT) och Karleby-Jakobstad flygplats (KOK) för att etablera en ny reguljär flyglinje.

Under torsdag 9. juni samlades aktörerna på båda flygplatserna för att hålla två pressträffar i syfte och att tillkännage det nya samarbetet, bakgrunden till samarbetet samt för att offentliggöra tidtabellerna för de reguljära och direkta flyglinjerna mellan Karleby-Jakobstad, Skellefteå och Umeå.

Linjerna trafikeras från och med 15. augusti i år, med två rutter per vecka, på måndagar och tisdagar. Rutterna kommer inledningsvis att flygas med ett plan som tar nitton passagerare. 

- Med denna åtgärd tar vi ett konkret steg i syfte att förbereda regionen för elflyg. I början kommer vi erbjuda fossilfritt bränsle för de som vill klimatreducera sin resa. Från och med 2024 räknar man med att kunna gå helt över till biobränsle. Några år därefter hoppas vi kunna börja trafikera rutten med elflyg. Att på detta sätt förbereda regionen för elflyg är en av de åtgärder som elflygsprojektet FAIR förespråkar, berättar Robert Lindberg, verkställande direktör, Skellefteå flygplats.

Elflygsprojektet FAIR har gjort omfattande utredningar inom området. En sak som står ut är att man måste bygga upp efterfrågan under en längre tid för att få bärighet för en flyglinje​. En färdigt inarbetad linje​ ses som en av de viktiga förberedelserna innan de eldrivna flygen är på marknaden​. De eldrivna flygen för regionala rutter kommer finnas på marknaden inom 5 år.

- Det krävs åtgärder idag med sikte på framtiden. Redan nu finns mycket samverkan mellan regionerna och ett behov av att ytterligare förbättra de öst-västliga förbindelserna. Dessutom befinner sig Kvarkenregionen och Norden i mittpunkten inför en enorm omställning i och med historiskt stora satsningar inom industrin. Detta medför större efterfrågan på tillgänglighet både för företagen, arbetstagare och regionens invånare. Ett fungerande regionalt el-flygsnät kan hjälpa till med att svara på en del av denna efterfrågan, beskriver Evelina Fahlesson (S), kommunalråd, Skellefteå kommun. 

Samhällsnyttan, den gröna omställningen i syfte att minska CO2 utsläppen och för att minska världens beroende av fossila drivmedel och vinsten i restid är drivande och ses som de stora fördelarna. Det geopolitiska läget i världen har gjort ambitionen ännu mer akut.

- Biobränsle till exempel är viktigt på kortare sikt, tills elflygen är på marknaden, både utifrån minskade CO2-utsläpp, men också till att bygga upp en efterfrågan och därmed produktion av biodrivmedel, tillägger Robert Lindberg.

Peter Boström (SFP), styrelseordförande i Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och styrelsemedlem i Kvarkenrådet EGTS uppmanar regionens aktörer;

- Det är viktigt att kommuner, regioner, utvecklingsbolag, högskolor, näringsliv och motsvarande ser till att nyttja flyglinjen. Delvis för att ytterligare öka samarbetet och för att ge flyglinjen en långsiktig livskraft. Men också för att vi ska kunna utvärdera framtidens elektrifierade kortlinjenät, vilket vi tror att Kvarkenregionen är i stort behov utav,

- Denna satsning förstärker också den regionala brandingen. Vi vill se vår region som föregångsregion där vi inte bara talar om den gröna omställningen, utan vi har in och med detta både industrin som tillverkar och utvecklar produkter och varor inom området och dessutom använder och tillämpar regionens aktörer dessa i praktiken, berättar Mathias Lindström, direktör, Kvarkenrådet EGTS och projektet FAIRs representant och tillägger;

- Vi har redan världens mest miljövänliga färja som är både gas- och batteridriven och som använder lokalt utvecklad teknik – snart också det första biobränsle flyget och senare ett gränsregionalt elflyg som kopplar ihop det nordiska batteribältet. 

Flygbolaget Jonair kommer starta upp linjen. I förverkligandet är de regionala flygplatserna viktiga​;

- Utan regionala flygplatser är omöjligt att förbättra tillgängligheten. Att avveckla små och mindre flygplatser idag vore kontraproduktivt när vi ser framför oss att elflygen kommer att revolutionera flygande och när nya flygmönster kommer att skapas. Detta eftersom elflyg visar på en stor möjlig samhällsnytta i form av restidsvinster och minskade utsläpp av CO2, säger Stig-Göran Forsman, verkställande direktör, FAB Kronoby Flyghangar.

- Eldriften kan betyda drastiskt minskade bränsle- och underhållskostnader, vilket innebär att driftskostnaderna blir mycket konkurrenskraftiga och därmed ger möjligheter till en helt ny regional flygtrafik. Välkommen till framtiden – den skapas nu och här, avslutar Robert Lindberg.

För mer information, kontakta: 
Robert Lindberg, +46 70 551 70 75, verkställande direktör, Skellefteå flygplats  
Stig-Göran Forsman, +358 44 236 14 59, verkställande direktör, FAB Kronoby Flyghangar 
Mathias Lindström, +358 50 918 64 62, direktör, Kvarkenrådet EGTS 

Fakta
Trafiken startar den 15 augusti 2022
Varje flygning går Umeå - Karleby - Skellefteå - Karleby - Umeå.
Flygningen sker med KingAir 190 C med plats för 19 passagerare
Flygningarna sker initialt måndagar och tisdagar

Priser från 495 kr enkel biljett
Resor är bokningsbara på www.jonair.se

Kvarkenrådet EGTS 
Kvarkenrådet är en samarbetsplattform för all typ av samarbete över landsgräns i Kvarkenregionen.     
Kvarkenrådets verksamhetsområde kallas Kvarkenregionen och omfattas de tre österbottniska landskapen i Finland samt landskapen Västerbotten och Västernorrland i Sverige. Kvarkenrådets medlemmar som består av kommuner, regionförbund, landskapsförbund, utvecklingsbolag och andra organisationer finns över hela regionen.     
Kvarkenrådet tog sin nya organisationsform EGTS i bruk vid årsskiftet 2020–2021. År 2022 fyller Kvarkenrådet och därmed det officiella samarbetet över Kvarken 50 år.  
Bekanta dig med Kvarkenrådet EGTS och dess verksamhet: www.kvarken.org    

FAIR är ett första steg mot en snabb implementering av hållbart flyg i Kvarkenregionen i Sverige och Finland samt Helgeland i Norge. Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna och kartlägger både behov och de tekniska investeringarna som behövs. 

 Läs mer flyfairkvarken.com 


Om Skellefteå Airport AB

Skellefteå Airport är Västerbottens näst största flygplats med ett strategiskt läge mellan Luleå och Umeå. Flygplatsen ägs av Skellefteå Kommun och har cirka 300 000 resenärer per år. Flygplatsen erbjuder reguljärflyg med avgångar till Arlanda och utrikes reguljärflyg till Polen. Chartertrafik erbjuds till Gran Canaria, Rhodos, Kreta, Thailand, Turkiet, Nederländerna, samt Kroatien.


Kontaktpersoner

Robert Lindberg
CEO
Robert Lindberg