2021-04-30 07:00Pressmeddelande

Första leveransen med fossilfritt bioflygbränsle till Skellefteå

Under torsdagen levererades den första sändningen av fossilfritt flygbränsle till Skellefteå Airport.
Leveransen innebär startskottet för att kunna erbjuda offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner möjligheten att flyga med minskad klimatpåverkan från Skellefteå Airport. Skellefteå kommun har dessutom, som en av de första kommunerna i landet, fattat beslutet att klimatreducera inrikes flygresor från Skellefteå Airport genom att använda fossilfritt flygbränsle.

Skellefteå kommun befinner sig i stark utveckling i och med etableringen av batterifabriken Northvolt och en rad andra privata och offentliga investeringar. Utvecklingen i Skellefteå kommun kräver god tillgänglighet till omvärlden och tillgången till infrastruktur inom samtliga trafikslag är därför avgörande.

  • Vi bygger ut vår hamn, port of Skellefteå, regeringen har nyligen presenterat en infrastrukturproposition där ett fullständigt färdigställande av Norrbotniabanan ingår och Skellefteå kommun har möjliggjort nattågstrafik från och med 2022. Men för att klara snabba transporter inom och utom Sverige är tillgången till bra flygförbindelser avgörande för regionens fortsatta utveckling, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

I Sverige införs nu en reduktionsplikt som innebär ett lagkrav på bränsleleverantörerna att minska det fossila flygbränslet genom inblandning av fossilfritt flygbränsle.  Skellefteå kommun vill dock gå snabbare fram och har därför beslutat att alla Skellefteå kommuns inrikes flygresor från Skellefteå Airport ska ske med fossilfritt flygbränsle.

  • Utvecklingen av flygplatsen måste gå hand i hand med hållbarhetsmålen. Därför håller vi vår flygplats i omställningens framkant. Vi går före i utfasningen av fossilt flygbränsle så att framtidens flygresor kan bli både tidseffektiva och hållbara. Regionen behöver en flygplats i omställningens framkant som kan hantera vårt behov av persontransporter till den industri som skapar framtidens gröna samhälle, säger Evelina Fahlesson.

Skellefteå Airport driver utvecklingen av framtidens fossilfria transporter tillsammans med bland andra Skellefteå Kraft, Northvolt, InnoEnergy och Skellefteå Sience City. Under 2021 kommer dessutom laddinfrastruktur för elflyg att installeras.

  • Vi jobbar aktivt med den gröna omställningen och vill vara med och driva utvecklingen av både elflyg och vätgasflyg. Att göra det möjligt för regionens offentliga sektor, näringsliv och privatpersoner att flyga med minskad klimatpåverkan är ett viktigt steg i omställningen, säger, Robert Lindberg, vd på Skellefteå Airport.

Fakta
Det fossilfria bränslet levereras av AirBP. Råvaran är använd matolja men alternativa flygbränslen till dagens flygplan kan även framställas av rester från skogs- och livsmedelsindustrin, hushållssopor och även koldioxid insamlad ur luften.
I Sverige pågår just nu ett antal utvecklingsprojekt av den här typen
.

För mer information

Robert Lindberg                                                                                  
VD                                                                                                       
Skellefteå Airport                                                         
+46 70 551 70 75
robert.lindberg@sft.seOm Skellefteå Airport AB

Skellefteå Airport är Västerbottens näst största flygplats med ett strategiskt läge mellan Luleå och Umeå. Flygplatsen ägs av Skellefteå Kommun och har cirka 300 000 resenärer per år. Flygplatsen erbjuder reguljärflyg med avgångar till Arlanda och utrikes reguljärflyg till Polen. Chartertrafik erbjuds till Gran Canaria, Rhodos, Kreta, Thailand, Turkiet, Nederländerna, samt Kroatien.


Kontaktpersoner

Robert Lindberg
CEO
Robert Lindberg