2016-06-01 10:25Nyheter

Dags för oss i norr att säga ifrån om flygskatten!

För närvarande utreds införandet av en flygskatt i Sverige, en skatt som vore förödande för näringsliv och privatpersoner i norra Sverige. För Norrbotten och Västerbotten så handlar det om en ökad skattebörda på 300 miljoner kronor årligen, minskad sysselsättning och risk för en försämrad tillgänglighet. Flyget är ovärderligt för oss i norra Sverige och ska inte få tas ifrån oss.

Sverige är ett glesbefolkat och avlångt land. Flyget utgör på många sätt en förutsättning för jobb, välstånd, turism och möten mellan människor. Varje dag flyger omkring 8000 människor till eller från Norr- och Västerbotten, dubbelt så många som åker tåg sträckan Stockholm – Göteborg dagligen. Vi flyger i jobbet, på semester eller hem till nära och kära. Mer än sju av tio resor mellan Stockholm och Norrland genomförs med flyg. För många människor utgör flyget det enda realistiska alternativet för resor mellan norra Sverige och andra delar av landet. Samma sak gäller för den viktiga besöksnäringen som attraherar besökare från Sverige och från hela världen och som skapar många arbetstillfällen.

Men miljön då, kanske många frågar sig. Ja, miljön är viktig. Därför ingår flyget redan idag i EU:s handelssystem för utsläppsrätter och redan i höst ska ett globalt utsläppshandelssystem diskuteras och förhoppningsvis beslutas i FN. Faktum är dessutom att utvecklingen redan går åt rätt håll. Utsläppen per passagerare har minskat med 20 procent under de senaste tio åren. Inrikesflygets andel av Sveriges koldioxidutsläpp har minskat sedan 1990 och står i dag för 1 procent. Visst behöver mer göras, men svaret på framtidens miljöutmaningar är ny teknik och biobränslen, som dessutom kan utvinnas ur svensk skogsråvara.

Vi i norr skulle drabbas extra hårt av en flygskatt då avsaknaden av annan infrastruktur och avståndet till omvärlden innebär att flyget är vårt enda alternativ. Den ökade kostnad som en flygskatt innebär skulle dessutom kunna leda till färre avgångar, sämre utbud samt svårigheter med att locka nya flygetableringar. För många av de regionala flygplatserna utgör detta ett direkt hot och skulle kunna resultera i flygplatsnedläggningar. Det vore förödande och skulle kraftigt försämra möjligheterna för oss här i norr att möta framtidsutmaningarna.

En flygskatt riskerar att hämma tillgänglighet och därigenom vår tillväxt. Därför säger vi nej till en flygskatt.

Men JA till:

 En flygstrategi som säkerställer tillgänglighet och jobb i hela Sverige.

 En satsning på biobränslen och ny teknik där vi tillsammans jobbar för storskalig biobränsleproduktion och tekniska innovationer som skapar jobb och exportmöjligheter.

 Globala styrmedel, regelverk och införande av raka flygvägar genom Single European Sky som begränsar flygets internationella utsläpp.


Om Skellefteå Airport AB

Skellefteå Airport är Västerbottens näst största flygplats med ett strategiskt läge mellan Luleå och Umeå. Flygplatsen ägs av Skellefteå Kommun och har cirka 400 000 resenärer per år. Flygplatsen erbjuder reguljärflyg med avgångar till Arlanda och Malaga. Chartertrafik erbjuds till Gran Canaria, Mallorca, Rhodos, Kreta, Österrike, Nederländerna; Zakynthos samt Kroatien.


Kontaktpersoner

Robert Lindberg
CEO
Robert Lindberg