2018-06-28 11:54Pressmeddelande

Värdefulla nålstick från Järvaveckan

Under Järvaveckan ville SISAB skapa en dialog kring utbildningsmiljöer. Besökarna uppmanades att välja ett fokusområde som de anser är viktigast för goda utbildningsmiljöer. Till hjälp fanns en viktigthetskarta – en sammanställning av SISAB:s viktigaste fokusområden som SISAB arbetar med varje dag.

Varje besökare fick sätta en nål på det hen ansåg vara viktigast. De fick välja färg på nålen utifrån vilken roll de ansåg de har; elev, vårdnadshavare, skolpersonal, tjänsteperson eller politiker. Resultatet visade tydligt att trygghet är en dominerande och viktig fråga för besökarna på Järvaveckan. 47 procent av eleverna valde en trygg och säker skolmiljö som viktigast. 27 procent av tjänstepersoner och politiker valde också trygghet som det absolute viktigaste fokusområdet för goda utbildningsmiljöer.

– Trygghet är alltid en aktuell och prioriterad fråga för oss på SISAB. Resultatet här visar att vi och andra aktörer måste fortsätta vårt arbete för en tryggare och säkrare skolmiljö. Vi arbetar med allt från att förbättra utomhusmiljön runt våra fastigheter till att aktivt samarbeta med Lugna Gatan och andra uppsökande verksamheter, säger Claes Magnusson.

Social hållbarhet i fokus

Andra viktiga fokusområden: social hållbarhet (15 %), god utomhusmiljö (10 %) samt bibliotek, idrottssal och matsal (10 %).

Järvaveckan

Totalt besökte över 30 000 personer Järvaveckan mellan 9 och 17 juni på Spånga i nordvästra Stockholm. På plats fanns alla riksdagspartier, flera förvaltningar inom Stockholms stad samt många lokala aktörer från Järva.

Jacob Landin
Kommunikationchef
076-1246271
jacob.landin@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media