2019-11-28 05:10Pressmeddelande

Sturebyskolan först med ny konceptbyggnad

SISAB:s konceptskola blir ett välkommet komplement till Sturebyskolan. Byggnaden är en vidareutveckling av konceptförskolan Framtidens förskola som SISAB byggt runt om i Stockholm sedan 2014.

– Det här fanns med i planeringen av Framtidens förskola. Nu blir det verklighet och med alla positiva erfarenheter av våra tidigare koncept så vet vi att detta kommer att bli ett bra tillskott till Sturebyskolans utbildningsmiljö, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Konceptskolan delar väldigt mycket med den största varianten av Framtidens förskola. Till exempel placering av trapphus, entréer och teknisk utrustning. Istället för 16 avdelningar för förskolebarn så får byggnaden åtta klassrum. Plus viktiga utrymmen för grupprum och fritids.

Första spadtaget tas nu på fredag 29 november och byggnaden är redo för att ta emot Sturebyskolans elever och personal vårterminen 2021.

Framtidens förskola togs fram i tre varianter och fastigheten utformades och utrustades utifrån pedagogers och SISAB:s erfarenheter. Bland annat ljusa och överblickbara lokaler med väldigt god akustik. Fördelen med konceptet är att arbetet fram till spadtaget går mycket fortare och spar både tid och pengar för stadsdelarna och SISAB. Sedan 2014 har SISAB tillsammans med stadsdelarna byggt 12 Framtidens förskola och 28 är på gång eller i ett planeringsskede.

– Konceptet Framtidens förskola är en framgång utan motsvarighet och nu när vi tar det vidare till ett skolkoncept så tror vi att det här blir ett väldigt bra komplement vid våra befintliga skolor, säger Claes Magnusson.

Välkommen till spadtaget 29 november

Vid spadtaget så kommer skolans elever att delta och lämna över lerfigurer och teckningar som ska muras in i byggnaden. På plats finns även rektor, SISAB och entreprenören ByggR1.

Start kl. 11:30 vid Sturebyskolan, Bastuhagsvägen 60.

Barnens lerfigurer som kommer att muras in i den nya byggnaden med andra tidsmarkörer.Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.