2019-03-13 09:52Pressmeddelande

SOLIDA - SISAB:s AI plattform för fastighetsautomation driftsatt

SISAB kan nu stolt presentera att AI-plattformen SOLIDA är i full drift på tre fastigheter och under året kommer ytterligare fastigheter att implementeras i plattformen. Målsättningen är att under 2020 öka styrningen av inomhusklimatet och energileveransen i SISAB:s bestånd via AI-plattformen SOLIDA.

Under våren 2018 startade SISAB ett pilotprojekt tillsammans med Myrspoven och Schneider Electric med målet att styra inomhusklimatet och energianvändningen i SISAB:s fastigheter via artificiell intelligens (AI) med arbetsnamnet SOLIDA. AI plattformen använder fastighetens sensorer (temperatur och CO2) för att skapa en digital tvilling och därefter delge SISAB:s överordnade fastighetsautomationssystem SISABOnline (SOL) med ny data för att styra inomhusklimatet efter bästa förutsättning för fastigheten i energi-, miljö- och klimathänseende.

– Utfallet av AI-styrning har varit lyckad, och vi kan konstatera via våra sensorer och mätningar att vi har förbättrat klimatbalansen i fastigheten under hela dygnet, vilket resulterat i nöjdare kunder, energibesparingar och minskad miljöpåverkan, säger Mats Carlqvist, Samordnare Styr och Övervakning på SISAB.

Mats Carlqvist, Samordnare Styr och Övervakning SISAB

mats.carlqvist@sisab.se

0761246084


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media