2018-07-09 05:30Pressmeddelande

Sofia in i SISAB-ledningen

Sofia Johansson tillträder som chef för vd-stab på SISAB 1 augusti och blir därmed också ny medlem av SISAB:s ledningsgrupp.

– Hedrande och kul med tanke på vilket ansvarsfullt och spännande uppdrag SISAB har, säger Sofia Johansson.

Hon har arbetat på SISAB sedan 2014, först som byggnadsteknisk specialist sedan som planeringschef på vd-stab.

– Med Sofia får vi en mycket kompetent person som förstår hur en byggnad fungerar från grunden samtidigt som vi får en ledningsgrupp som bättre speglar organisationen. Ett mycket välkommet tillskott till SISAB:s ledning, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

1 augusti får nuvarande chef för vd-stab Per Thunman en ny roll på SISAB som senior rådgivare till ledningsgruppen och vd.

– Per har samlat på sig en unik kunskapsbank från alla sina olika uppdrag inom Stockholms stad. Nu får vi ett ovärderligt stöd för oss i ledningen, säger Claes Magnusson.

SISAB är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och har sitt bestånd cirka 600 skolor och förskolor, alla inom Stockholm stad. Fram till 2040 är uppdraget att tillskapa 50 000 nya elevplatser och samtidigt förvaltat och utveckla de 125 000 befintliga.

Sofia Johansson

Tillträdande chef vd-stab SISAB

tel: 08- 508 42 223

mejl: sofia.johansson@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media