2018-06-08 12:57Pressmeddelande

”Skolan mitt i byn” vann Rinkebytävling

SISAB:s idétävling ”Rötterna i Rinkeby”, med målet att utveckla och förbättra Rinkebys skolor, har fått en vinnare. Bakom bidraget står Okidoki arkitekter och Warm in the winter.

– Bidragen har verkligen förstått den utmaning vi står inför i Rinkeby. För att hitta framtidslösningarna är det många beståndsdelar som måste samspela. Stort tack till alla er som deltagit och bidragit till att ta fram idéer om hur vi kan skapa ett mer hållbart och jämlikt Stockholm, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och ordförande för SISAB.

På en delad andra plats kom bidragen Barnens Rinkeby (AndrénFogelström och LAND arkitekter) Dela Läka (ÅWL Arkitekter). Delat tredje pris går till Rinkeby Studios (Sjöblom Freij Arkitekter AB) och Skolstad (Arvid Forsberg). Fjärde pris tilldelas bidraget F-99 (Kjellgren Kaminsky Architecture AB).

Ett utdrag ut juryns motivering till valet av vinnaren ”Skolan mitt i byn”:

”Skolan mitt i byn är ett förslag som övertygande och modigt pekar på hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Förslagsställarna använder medvetet en bred palett av fysiska och innehållsliga förändringar som verktyg i samhällsbygget och tar på så sätt ett nästan ännu större tag om uppgiften än tävlingen frågade efter. Med en tydligt feministisk strategi lyckas tävlingsbidraget med trovärdighet peka på möjligheten att skapa ett attraktivt besöksmål i stadsdelen.”

Juryutlåtandet här med ytterligare kommentarer om de vinnande bidragen: https://sisab.se/sv/om-sisab/nyheter/2018/skolan-mitt-i-byn-vann-rinkebytavling/

Hela bidraget ”Skolan mitt i byn” finns här: https://www.arkitekt.se/app/uploads/2018/04/Skolan-mitt-i-byn-Webbpublicering.pdf

Mer om bakgrunden till tävlingen Rötterna i Rinkeby: https://www.arkitekt.se/tavling/sisab-soker-hallbara-ideer-morgondagens-rinkeby/

Jacob Landin
Kommunikationchef
076-1246271
jacob.landin@sisab.se


Om SISAB

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Relaterad media