2020-06-05 04:41Pressmeddelande

SISAB:s nya ekonomichef

Anders Lundbeck är senaste tillskottet i SISAB:s ledningsgrupp och ekonomichef.Anders Lundbeck är senaste tillskottet i SISAB:s ledningsgrupp och ekonomichef.

Med ett stort samhällsengagemang i ryggen har Anders Lundbeck arbetat i flera bolag inom public service och på Migrationsverket under flyktingkrisen. Nu är adressen SISAB, skolor och förskolor står på schemat och en coronakris att hantera.
– Vi får se till att göra bästa av coronasituationen. Det finns inget alternativ och nu får vi fokusera på lösningarna, säger Anders Lundbeck.

Anders Lundbeck kliver in på ett nästintill tomt kontor och axlar rollen som ekonomichef och tar samtidigt en plats i ledningsgruppen för SISAB. Kollegorna arbetar på distans och planen nu är att snabbt sätta sig in i SISAB:s uppdrag framöver.
– SISAB står inför stora utmaningar framöver med många skolor och förskolor som ska byggas och ett stort fastighetsbestånd som måste underhållas. Som ekonomichef ser jag fram emot att utveckla det arbetet med övriga kollegor, säger han.

SISAB:s vd Claes Magnusson är nöjd över rekryteringen och glad över att bolagets ledningsgrupp nu är komplett.
– Med Anders får vi en person som förstår vårt viktiga samhällsuppdrag och delar våra värderingar. Extra viktigt i en tid som nu där hela samhället är mitt uppe i en väldigt tuff prövning, säger Claes Magnusson.

Anders Lundbeck arbetade som ekonomidirektör på Migrationsverket 2014 till 2017 då Sverige under en kort tid tog emot nära 200 000 flyktingar. Han har även bland annat arbetat som ekonomidirektör på Sveriges Radio och Statens Fastighetsverk, samt varit styrelseledamot i ett fastighetsbolag under flera år. Han började på SISAB 1 juni.


Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.

Kontaktpersoner

Pressansvarig
Thomas Pella Bergsell